Tóm tắt quy trình Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba - 15/11/2016 08:46
5.2. Mô tả nội dung:
        5.2.1. Tiếp nhận đơn thư:
            Lãnh đạo UBND huyện, Thanh tra huyện, Phòng tiếp công dân và Văn phòng UBND huyện có trách nhiệm thường xuyên tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, vào sổ theo dõi đơn thư.
5.2.2. Lập phương án giải quyết:
Sau khi tiếp nhận đơn thư của tổ chức, công dân, Thanh tra huyện tiến hành xem xét, phân loại đơn thư đã nhận để tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện phương án giải quyết, cụ thể:
+ Nếu đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện và có đủ điều kiện để thụ lý thì tiến hành thụ lý để giải quyết trong thời hạn và theo trình tự, thủ tục quy định;
+ Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện nhưng không đủ các điều kiện để thụ lý thì trả lời bằng văn bản cho người có đơn biết.
+ Nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện thì không thụ lý, nhưng ban hành văn bản chỉ dẫn, trả lời cho người có đơn biết.
5.2.3. Phê duyệt phương án giải quyết:
Thanh tra huyện, Văn phòng UBND huyện dự thảo trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành Quyết định thụ lý để giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, hoặc Công văn chuyển đơn giao trách nhiệm cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết, báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định theo quy định của pháp luật. Đồng thời thông báo bằng văn bản cho người có đơn biết.
5.2.4. Thẩm tra, xác minh và báo cáo kết quả:
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc Trưởng các Đoàn giải quyết đơn thư căn cứ nội dung đơn do Chủ tịch UBND huyện giao giải quyết tiến hành thẩm tra, xác minh, lập báo cáo kết quả giải quyết nội dung đơn của công dân theo trình tự, thủ tục quy định (kèm theo hồ sơ tài liệu, chứng cứ của vụ việc) trình Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định giải quyết.
Thanh tra huyện có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tham mưu cho UBND huyện biện pháp chỉ đạo và xử lý nghiêm đối với các đơn vị thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo chậm trể.
5.2.5. Dự thảo quyết định giải quyết, công văn trả lời:
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Trưởng các Đoàn giải quyết đơn thư căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh xây dựng dự thảo quyết định giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trình chủ tịch UBND huyện quyết định.
5.2.6. Ký ban hành quyết định giải quyết:
Chủ tịch UBND UBND huyện ký ban hành quyết định giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân.
5.2.7. Báo cáo cấp trên và trả lời đối tượng:
            Sau khi có kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Chủ tịch UBND huyện và của các cơ quan, đơn vị gửi về UBND huyện. Thanh tra huyện xem xét tham mưu UBND huyện báo cáo đến cấp trên (nếu có đơn cấp trên chuyển về) và trả lời công dân.
            Các cơ quan, đơn vị được giao giải quyết đơn phải gửi văn bản vụ việc và quyết định giải quyết nội dung đơn cho cơ quan Thanh tra và Lãnh đạo UBND huyện, Thông báo cho người có đơn biết kết quả giải quyết (trừ những nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước) và báo cáo kết quả giải quyết đến cấp trên (nếu có đơn cấp trên chuyển về).
5.2.8. Lưu hồ sơ:
            Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được đánh số thứ tự tài liệu và lưu giữ tại Thanh tra huyện hoặc Văn phòng UBND huyện, thành phần hồ sơ gồm:
 
 
STT Nội dung lưu Nơi lưu Thời gian lưu
1 Đơn, bản ghi lời khiếu nại, tố cáo. Thanh tra huyện hoặc VP UBND huyện 2 năm
2 Công văn chuyển đơn.
3 Biên bản xác minh, biên bản gặp gỡ, đối thoại, kết quả giám định, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết.
4 Văn bản giải trình
5 Kết quả giải quyết đơn.
6 Các tài liệu có liên quan khác
7 Báo cáo cấp trên (nếu có).
 
6. Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn thụ lý để giải quyết là 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện và có đủ điều kiện để thụ lý giải quyết.
- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết;
+ Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết;
+ Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Văn bản thụ lý đơn khiếu nại được gửi cho người khiếu nại, cơ quan được giao xử lý đơn khiếu nại và cơ quan theo dõi để thi hành.
- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết;
+ Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết;
+ Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết lần hai không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Văn bản thụ lý đơn khiếu nại được gửi cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, cơ quan được giao xử lý đơn khiếu nại và cơ quan theo dõi để thi hành.
- Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
7. Biểu mẫu liên quan:
Sổ theo dõi đơn thư KN-TC của công dân.
Công văn chuyển đơn.
Quyết định thẩm tra, xác minh.
Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh.
Quyết định giải quyết đơn thư KNTC.
Các văn bản có liên quan khác./.

Các văn bản đính kèm:
      File toàn văn đầy đủ
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây