Tóm tắt quy trình Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần

Thứ ba - 15/11/2016 08:17
1. Mục đích:
            - Quy trình giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công từ trần được thiết lập, ban hành và duy trì thực hiện nhằm giải quyết kịp thời chế độ đối với đối tượng người có công  với Cách mạng đã từ trần.
Quy trình này được áp dụng thống nhất đối với các đối tượng  người có công với cách mạng từ trần đủ điều kiện giải quyết mai táng phí theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006.
2. Phạm vi áp dụng: Quy trình này được áp dụng trong công việc thẩm định   hồ sơ mai táng phí cho người có công theo quy định chức năng nhiệm vụ của phòng LĐ-TB-XH Cam lộ.
3. Thuật ngữ và các từ viết tắt:
NCC: người có công
LĐTB&XH:Lao động- Thương binh và xã hội
CM: cách mạng
             4. Tài liệu hæåïng dẫn:
            - Nghị đinh số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng .
- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của  Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
             - Nghị định số 07/2008/NĐ-CP của chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với Người có công với cách mạng.
5. Nội dung quy trình:
5.1. Lưu đồ:
 
    
Bước 1: chuyên viên Chính sách của P.LĐ-TB&XH
 
Bước 2: 
chuyên viên  Chính sách của P.LĐ-TB&XH
 
 
Bước 3: Chuyên viên
của P.LĐ-TB&XH 
 
 
   B­íc 4:  Chuyên viên của P.LĐ-TB&XH
 
B­íc 5:  Lãnh đạo phòng LĐTB&XH
 
 
Bước 6: Chuyên viên của P.LĐ-TB&XH
 
Bước 7: Chuyên viên của P.LĐ-TB&XH
 
 
 
Tiếp nhận hồ sơ của  đối tượng từ trần từ cán bộ LĐTB&XH xã, thị trấn
 
 
 
Kiểm tra thủ tục hồ sơ 
 
 
 
 
Rút hồ sơ NCC đang lưu trử, khử trùng
 
 
 
 
Lập phiếu báo giảm
 
 
Ký Phê duyệt
 
 
 
 
Chuyển hồ sơ lên Sở LĐTB&XH tỉnh quyết định
 
 
Tiếp nhận quyết định ở Sở về, chuyển tài vụ giải quyết,chuyển cho đối tượng, lưu hồ sơ
 
1-Mẫu bản khai của thân nhân người công với cách mạng từ trần. Mẫu số 12TT1
 
2. Giấy khai tử do UBND xã, thị trấn cấp
 
 
 3. Phiếu báo giảm. mẫu số 12-TT2
 
 
 
4. Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và theo dõi kết quả thực hiện.
 
 
 
 
 
 
 
 
quyết định
 
5.2 Mô tả nội dung
5.2.1:  Hàng tuần, Chuyên viên  được  phân  công phụ trách lĩnh vực Chính sách người có công tiếp nhận hồ sơ mai táng phí của đối tượng từ trần do cán bộ Lao động -TB&XH xã, thÞ trấn chuyển đến, kiểm tra, ®èi chiÕu hå s¬ theo quy địnht¹i thông tư số 07/TT-BLĐTB&XH ngày 26/7/2006.
Hồ Sơ  đề  nghị giải quyết mai táng phí bao gồm:
            1. Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của UBND xã, thị trấn .( mẫu : 12-TT1)
            2. Bản sao giấy chứng tử do UBND xã, thị trấn nơi NCC với CM cư trú trước khi từ trần cấp. ( Theo mẫu của tư pháp)
            ( Người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương hưởng trợ cấp 01 lần . Nhưng chưa lập hồ sơ để đề nghị giải quyết khi chết  hồ sơ lập mai táng phí yêu cầu phải phô tô bằng để đối chiếu )
 Nếu chưa đầy đủ thì có phiếu hướng dẫn cán bộ LĐTBXH xã, thị trấn bổ sung.
Nếu đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi nhận hồ sơ.
5.2.2 : Kiểm tra, khử trùng, rút hồ sơ người có công với cách mạng đang quản lý để đối chiếu.
5.2.3 : Lập phiếu báo giảm theo mẫu 12-TT2
5.2.4 : Trình lãnh đạo phòng ký và sau 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ cuả xã, cán bộ phụ trách  chuyển hồ sơ lên Sở lao động thương binh và xã hội quyết định.
5.2.5 : Tiếp nhận quyết định trợ cấp mai táng phí ở Sở về, ghép với hồ sơ người có công với cách mạng để quản lý.§ồng thời, chuyển tài vụ chi trả trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần, chuyển Quyết định cho thân nhân người có công từ trần qua cán bộ LĐ-TB-XH của xã ,thị trấn sau khi nhận Quyết định 03 ngày làm việc
            6. Hồ sơ lưu:
            Quyết định mai táng phí do sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Trị ký ghép vào hồ sơ của đối tượng từ trần được giải quyết mai táng phí .
            7. Biểu mẫu
Phiếu báo giảm trợ cấp của phòng LĐTB&XH huyện (mẫu 12TT2).

Các văn bản đính kèm:
GQCDmaitang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây