2. Tóm tắt quy trình Quy trình Xét cấp đổi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Thứ ba - 15/11/2016 08:37
1. Mục đích:
         Quy trình Xét cấp đổi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn huyện Cam Lộ  được thiết lập, ban hành và duy trì thực hiện để quy định và kiểm soát được trình tự thực hiện phù hợp với luật định. 
          2. Phạm vi áp dụng:
Quy trình này được áp dụng cho việc thực hiện xét cấp đổi bằng tốt nghiệp trên địa bàn huyện Cam Lộ do phòng Giáo dục & Đào tạo tiến hành.
3. Định nghĩa - thuật ngữ và các từ viết tắt
3.1 Định nghĩa thuật ngữ:
3.2 Các từ viết tắt:
 
GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo
CQG Chuẩn quốc gia
UBND Uỷ ban nhân dân
Quyết định
Nghị định
TT Thông tư
CP Chính phủ
BGD&ĐT, BGD-ĐT, BGD ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo
THCS Trung học cơ sở
GDTrH Giáo dục trung học
THPT Trung học phổ thông
VP Văn phòng

1.      Tài liệu liên quan và tài liệu tham khảo
- Luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kì họp thứ 7, thông qua ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường THPT có nhiều cấp học.
- Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/10/2006 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh trung học phổ thông
- Quyết định số: 11/2006/QĐ-BGD&ĐT  ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui chế xét tốt nghiệp trung học cơ sở.
- Quyết định số: 02/2007/QĐ-BGD&ĐT  ngày 23/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui chế xét tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở.
- Công văn số 11167/BGDĐT-GDTrH, ngày 05/10/2006 của Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông V/v: Hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh trung học và sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm
- Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD ĐT, ngày 05/5/2006  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành chương trình giáo dục phổ thông
- Quyết định số: 23/2006/BGD&ĐT ngày 22/5/2006  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành quy định giáo dục hoà nhập cho người tàn tật, khuyết tật.
5. Nội dung:
5.1  Lưu đồ
 
 
Bước 1: CV Phụ trách bậc THCS phòng Giáo dục-Đào tạo
 
Tiếp nhận đơn xin điều chỉnh bằng Tốt nghiệp (theo mẫu)
 
Đối chiếu nội dung trong đơn với hố sơ lưu
 
Bước 2: CV Phụ trách bậc THCS phòng Giáo dục-Đào tạo
 
Điều chỉnh bằng Tốt nghiệp Vào Sổ theo dõi cấp phát bằng
 
 
Bước 3: Trưởng phòng GD&ĐT
 
Kí bằng tốt nghiệp đã được điều chỉnh  
Bước 4: CV phụ trách trung học cơ sở Phòng Giáo dục
 
Cấp lại bằng Tốt nghiệp cho đối tượng xin điều chỉnh
 
 
5.2 Mô tả nội dung :
5.2.1. CV phụ trách THCS của Phòng Giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ xin điều chỉnh bằng TN (nếu hợp lệ), gồm: Đơn xin điều chỉnh bằng Tốt nghiệp, bản phô tô giấy CMND, 03 ảnh 3x4 của người xin điều chỉnh; kiểm tra đối chiếu với hồ sơ lưu.
5.2.2.CV phụ trách bậc THCS in lại bằng Tốt nghiệp theo yêu cầu điều chỉnh.
5.2.3. CV phụ trách bậc THCS trình Trưởng phòng GD&ĐT kí lại bằng Tốt nghiệp đã điều chỉnh. Vào sổ theo dõi in bằng.
            5.2.4. Chuyên viên phụ trách bậc học THCS Phòng Giáo dục & Đào tạo cấp phát bằng tốt nghiệp cho đối tượng xin điều chỉnh.Vào sổ theo dõi cấp bằng và lưu hồ sơ.
6. Hồ sơ lưu:
 
TT Tên hồ sơ Nơi lưu
  Đơn xin điều chỉnh bằng Tốt nghiệp, bản phô tô giấy CMND, 03 ảnh 3x4 của người xin điều chỉnh Bộ phận THCS phòng GD&ĐT
  Quyết định Công nhận tốt nghiệp THCS VP,  Bộ phận THCS phòng GD&ĐT
  Sổ theo dõi in bằng tốt nghiệp. Bộ phận THCS phòng GD&ĐT
  Sổ theo dõi cấp phát bằng tốt nghiệp. Bộ phận THCS phòng GD&ĐT
7. Biểu mẫu:
 
1 Bảng ghi tên , ghi điểm học sinh dự xét tốt nghiệp
2 Biên bản xét tốt nghiệp
3 Quyết định công nhận
4 Sổ theo dõi in bằng tốt nghiệp
5 Sổ theo dõi cấp phát bằng tốt nghiệp.
6 Đơn xin điều chỉnh bằng TN THCS

Các văn bản đính kèm:
      File văn bản đầy đủ
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây