1. Tóm tắt quy trình Quy trình Xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Thứ ba - 15/11/2016 08:41
1. Mục đích:
         Quy trình Xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn huyện Cam Lộ  được thiết lập, ban hành và duy trì thực hiện để quy định và kiểm soát được trình tự thực hiện phù hợp với luật định.
2. Phạm vi áp dụng:
Quy trình này được áp dụng cho việc thực hiện xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trên địa bàn huyện Cam Lộ do phòng  Giáo dục & Đào tạo tiến hành.
3. Định nghĩa - thuật ngữ và các từ viết tắt
3.1 Định nghĩa thuật ngữ:
3.2 Các từ viết tắt:
 
GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo
CQG Chuẩn quốc gia
UBND Uỷ ban nhân dân
Quyết định
Nghị định
TT Thông tư
CP Chính phủ
BGD&ĐT, BGD-ĐT, BGD ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo
THCS Trung học cơ sở
GDTrH Giáo dục trung học
THPT Trung học phổ thông
VP Văn phòng

1.      Tài liệu liên quan và tài liệu tham khảo
- Luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XI, kì họp thứ 7, thông qua ngày 14/6/2005.
- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Quyết định số: 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường THPT có nhiều cấp học.
- Quyết định số: 40/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/10/2006 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh trung học phổ thông
- Quyết định số: 11/2006/QĐ-BGD&ĐT  ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui chế xét tốt nghiệp trung học cơ sở.
- Quyết định số: 02/2007/QĐ-BGD&ĐT  ngày 23/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui chế xét tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở.
- Công văn số 11167/BGDĐT-GDTrH, ngày 05/10/2006 của Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông V/v: Hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh trung học và sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm
- Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD ĐT, ngày 05/5/2006  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành chương trình giáo dục phổ thông
- Quyết định số: 23/2006/BGD&ĐT ngày 22/5/2006  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành quy định giáo dục hoà nhập cho người tàn tật, khuyết tật.
5. Nội dung:
5.1  Lưu đồ
 
Bước 1: CV tổng hợp phòng Giáo dục-Đào tạo
 
Dự kiến Thành lập HĐ xét công nhận tốt nghiệp
 
Trình UBND huyện ra QĐ thành lập các HĐ
 
Bước 2: Chủ tịch UBND huyện
 
Phê duyệt  QĐ thành lập BCĐ, KT và các Hội đồng Xét công nhận tốt nghiệp
 
QĐ thành lập Hội đồng Xét công nhận tốt nghiệp
 
Bước 3: Các Hội đồng xét tốt nghiệp
 
Xét công nhận Tốt nghiệp
 
 
Bước 4: Trưởng phòng GD&ĐT Duyệt, ký danh sách công nhận TN
 
QĐ công nhận tốt nghiệp
 
 
Bước 5: Phòng khảo thí Sở Giáo dục
 
In bằng tốt nghiệp
 
Sổ theo dõi in bằng
 
Bước 6: CV phụ trách trung học cơ sở Phòng Giáo dục Cấp phát bằng theo danh sách trường và lưu hồ sơ
 
Sổ cấp phát bằng và  danh sách TN
 

5.2 Mô tả nội dung :
5.2.1. CV tổng hợp của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện dự kiến danh sách các hội đồng xét tốt nghiệp trình Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định.
5.2.2. Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định thành lập các Hội đồng xét tốt nghiệp.
5.2.3. Các Hội đồng xét Tốt nghiệp tiến hành xét tốt nghiệp tiến hành :
- xem xét danh sách đề nghị tốt nghiệp của các trường.
- Kiểm tra, đối chiếu đanh sách với sổ điểm và học bạ.
- Đối chiếu với Quy chế công nhận tốt nghiệp, lập biên bản xét tốt nghiệp
- Thống nhất danh sách và làm Quyết định công nhận tốt nghiệp do Chủ tịch hội đồng ký
5.2.4. Chuyên viên phụ trách bậc học THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ danh sách tốt nghiệp của các hội đồng trình Trưởng phòng phê duyệt.
5.2.5. Chuyên viên phụ trách bậc học THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ danh sách tốt nghiệp đã được phê duyệt, chuyển hồ sơ về phòng khảo thí Sở GD&ĐT để in bằng.
5.2.6. Chuyên viên phụ trách bậc học THCS Phòng Giáo dục & Đào tạo nhận bằng TN tại sở GD&ĐT, trình Trưởng phòng GD&ĐT kí  và đóng dấu.Vào sổ theo dõi nhận bằng. Cấp phát bằng tốt nghiệp cho các trường theo danh sách.Vào sổ theo dõi cấp bằng và lưu quyết định, danh sách công nhận tốt nghiệp.

6. Hồ sơ lưu:
 
TT Tên hồ sơ Nơi lưu
1 Bảng ghi tên, ghi điểm thí sinh dự xét tốt nghiệp Bộ phận THCS phòng GD&ĐT
2 Biên bản xét tốt nghiệp Bộ phận THCS phòng GD&ĐT
3 Quyết định Công nhận tốt nghiệp THCS VP,  Bộ phận THCS phòng GD&ĐT
4 Sổ theo dõi nhận bằng tốt nghiệp. Bộ phận THCS phòng GD&ĐT
5 Sổ theo dõi cấp phát bằng tốt nghiệp. Bộ phận THCS phòng GD&ĐT

7. Biểu mẫu:
 
1 Bảng ghi tên , ghi điểm học sinh dự xét tốt nghiệp
2 Mẫu Biên bản xét tốt nghiệp
3 Mẫu Quyết định công nhận
4 Sổ theo dõi nhận bằng tốt nghiệp
5 Sổ theo dõi cấp phát bằng tốt nghiệp.

  Các văn bản đính kèm:
            File văn bản đầy đủ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây