MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CẤP BỘ PHẬN NĂM 2015

 •   17/05/2017 09:23:47 AM
 •   Đã xem: 28

HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

 •   17/05/2017 09:18:56 AM
 •   Đã xem: 37

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA

 •   17/05/2017 03:21:07 AM
 •   Đã xem: 36

KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP

 •   17/05/2017 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 28

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ

 •   17/05/2017 03:17:38 AM
 •   Đã xem: 28

KIỂM SOÁT HỒ SƠ

 •   17/05/2017 03:14:57 AM
 •   Đã xem: 28

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

 •   17/05/2017 03:11:09 AM
 •   Đã xem: 30

MÔ TẢ CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

 •   17/05/2017 03:09:11 AM
 •   Đã xem: 41

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA CÁC CHỨC DANH CÔNG VIỆC

 •   17/05/2017 03:08:29 AM
 •   Đã xem: 42

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 •   17/05/2017 03:07:09 AM
 •   Đã xem: 25

XÁC NHẬN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

 •   17/05/2017 03:06:27 AM
 •   Đã xem: 88

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

 •   17/05/2017 03:03:01 AM
 •   Đã xem: 32

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC THƯ VIỆN

 •   17/05/2017 03:01:40 AM
 •   Đã xem: 31

CÔNG NHẬN GIA ĐÌNH VĂN HÓA

 •   17/05/2017 03:00:28 AM
 •   Đã xem: 34

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

 •   17/05/2017 02:57:05 AM
 •   Đã xem: 44

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

 •   17/05/2017 02:51:08 AM
 •   Đã xem: 33

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRỢ CẤP TUẤT HÀNG THÁNG

 •   16/05/2017 10:27:24 AM
 •   Đã xem: 42

CẤP LẠI BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG”

 •   16/05/2017 10:15:16 AM
 •   Đã xem: 35

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

 •   16/05/2017 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 38

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC KINH TẾ TẬP THỂ - HTX

 •   16/05/2017 09:43:56 AM
 •   Đã xem: 27

THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC

 •   16/05/2017 09:42:46 AM
 •   Đã xem: 51

GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

 •   15/05/2017 11:36:02 AM
 •   Đã xem: 52

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU

 •   15/05/2017 11:29:11 AM
 •   Đã xem: 54

XỬ LÝ ĐƠN THƯ

 •   15/05/2017 11:19:44 AM
 •   Đã xem: 58

TIẾP CÔNG DÂN

 •   15/05/2017 11:18:19 AM
 •   Đã xem: 42

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

 •   15/05/2017 11:14:43 AM
 •   Đã xem: 28

CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH

 •   15/05/2017 11:08:54 AM
 •   Đã xem: 41

ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI

 •   15/05/2017 11:02:02 AM
 •   Đã xem: 32

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ

 •   15/05/2017 11:00:09 AM
 •   Đã xem: 31

ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN NUÔI CON NUÔI

 •   15/05/2017 10:58:52 AM
 •   Đã xem: 38

ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CON

 •   15/05/2017 10:54:51 AM
 •   Đã xem: 38

ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ

 •   15/05/2017 10:53:54 AM
 •   Đã xem: 36

ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ

 •   15/05/2017 10:52:30 AM
 •   Đã xem: 29

ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

 •   15/05/2017 10:50:41 AM
 •   Đã xem: 37

CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

 •   15/05/2017 10:46:59 AM
 •   Đã xem: 34

ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN

 •   15/05/2017 10:45:58 AM
 •   Đã xem: 31

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 •   15/05/2017 10:44:47 AM
 •   Đã xem: 31

ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT, THAY ĐỔI VIỆC GIÁM HỘ

 •   15/05/2017 10:43:35 AM
 •   Đã xem: 32

ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

 •   15/05/2017 10:42:18 AM
 •   Đã xem: 33

ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC SINH

 •   15/05/2017 10:41:13 AM
 •   Đã xem: 39

ĐĂNG KÝ KHAI SINH QUÁ HẠN

 •   15/05/2017 10:40:16 AM
 •   Đã xem: 31

ĐĂNG KÝ KHAI SINH VÀ KHAI TỬ CHO TRẺ CHẾT SƠ SINH

 •   15/05/2017 10:39:09 AM
 •   Đã xem: 26

ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ BỊ BỎ RƠI

 •   15/05/2017 09:26:32 AM
 •   Đã xem: 31

ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO CON NGOÀI GIÁ THÚ

 •   15/05/2017 09:24:36 AM
 •   Đã xem: 33

ĐĂNG KÝ KHAI SINH

 •   15/05/2017 09:22:33 AM
 •   Đã xem: 32

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ/ĐIỂM CHỈ

 •   15/05/2017 09:20:29 AM
 •   Đã xem: 33

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

 •   15/05/2017 09:07:10 AM
 •   Đã xem: 39

CẤP BẢN SAO GIẤY TỜ

 •   15/05/2017 09:05:09 AM
 •   Đã xem: 43

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây