Huyện Cam Lộ

http://camlo.quangtri.gov.vn


Giấy mời đối thoại giải quyết đơn kiến nghị của ông Đào Văn Minh, trú tại khu phố 4, phường 1, TP. Đông Hà

UBND HUYỆN CAM LỘ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THANH TRA HUYỆN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       Số: 14/ GM -TTr                                Cam Lộ, ngày 19 tháng 4 năm 2012
 
 
 
 
GIẤY MỜI
V/v tổ chức đối thoại, giải quyết đơn kiến nghị của ông Đào Văn Minh
 
 

Kính gửi:      ..........................................................................
 
 
          Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện về việc giải quyết đơn kiến nghị đề ngày 14/02/2012 của ông Đào Văn Minh, trú tại khu phố 4, phường 1, TP. Đông Hà, Thanh tra huyện tiến hành tổ chức đối thoại giữa các cá nhân và cơ quan liên quan, cụ thể như sau:
          I. Thành phần tham dự:
          1. Thanh tra huyện:
          - Ông: Nguyễn Tiến Dũng  - Chánh Thanh tra huyện - Chủ trì;
          - Ông: Phạm Văn Bình       - Thanh tra viên - Thư ký.
          2. Đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường.
          3. Đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐK QSD đất huyện Cam Lộ.
          4. Đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp.
          5. Đại diện Hội Nông dân huyện.
          6. UBND thị trấn Cam Lộ:
          - Đại diện lãnh đạo UBND;
          - Đại diện UB MT TQVN thị trấn,
          - Cán bộ Địa chính.
          7. Người có đơn: Ông Đào Văn Minh, trú tại khu phố 4, phường 1, TP. Đông Hà.
          8. Các cá nhân có liên quan:
          - Ông: Hồ Xuân Đương, trú tại khu phố 1, thị trấn Cam Lộ;
          - Ông: Ngô Văn Quế, trú tại thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành.
II. Nội dung:
          - Nghe thông báo kết quả thẩm tra, xác minh vụ việc của Thanh tra huyện.
          - Các bên tham gia cùng đối thoại để thống nhất phương án giải quyết.
          III. Thời gian, địa điểm:
          - Thời gian:  1 buổi, bắt đầu từ  8 giờ, ngày 25/4/2012
          - Địa điểm:   Phòng Tiếp Công dân - UBND huyện Cam Lộ
          Nhận được giấy mời này, đề nghị các cá nhân, tổ chức sắp xếp tham dự đúng thời gian và địa điểm để đảm bảo công việc chung./.  
Nơi nhận:                                                                                                                          CHÁNH THANH TRA
- Như trên;                                                                                                                                        ( Đã ký)
- Lưu HS.
 


 
                                                                                                                                                 Ngyễn Tiến Dũng
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây