Huyện Cam Lộ

http://camlo.quangtri.gov.vn


Công văn số: 125/UBND-TTr, ngày 28/5/2012 về việc đôn đốc giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Duyên

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN CAM LỘ                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                 Số: 125/UBND - TTr                                                                         Cam Lộ, ngày 28  tháng  5 năm 2012
        V/v đôn đốc giải quyết kiến nghị
             của bà Nguyễn Thị Duyên
 
 
 
                                                                             Kính gửi:   - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ
                                                                                                - Công an huyện Cam Lộ
 
          Tại buổi tiếp công dân ngày 21/5/2012 của lãnh đạo UBND huyện, bà Nguyễn Thị Duyên, hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Hậu, xã Cam An kiến nghị về việc giải quyết vụ việc đập phá lăng mộ tại thôn Phú Hậu với nội dung: quá trình điều tra của Công an huyện Cam Lộ chưa khách quan, kết luận điều tra không thống nhất, còn chồng chéo.
          `Sau khi xem xét nội dung vụ việc và ý kiến của Chánh Thanh tra huyện, UBND huyện có ý kiến như sau:
          - Vụ việc đập phá lăng mộ xảy ra vào ngày 18/10/2010 tại thôn Phú Hậu, xã Cam An do bà Nguyễn Thị Duyên xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện; UBND huyện đã nhiều lần đôn đốc giải quyết nhưng đến nay vụ việc vẫn tồn đọng  kéo dài, gây bức xúc cho người dân.
- Vậy,  UBND huyện yêu cầu Công an huyện và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để phối hợp giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định của pháp luật; Công an huyện báo cáo kết quả giải quyết lên UBND huyện ( qua Thanh tra huyện) trước ngày 15/6/2012./.
Nơi nhận:                                                                                                                                                TM. UBND HUYỆN
- Như trên;                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH
- Bà Nguyễn Thị Duyên;
- Lưu VT, TTr.                                                                                                                                                   ( Đã ký)
                                                                                               
 
 
                                                                                                                                                              Nguyễn Công Phán
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây