Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

 •   15/10/2020 02:23:51 PM
 •   Đã xem: 4221

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 và thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ.

Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

 •   12/10/2020 08:12:39 AM
 •   Đã xem: 48

Ngày 22/11/2019, Quốc hội thông qua Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14, Luật có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2020 thay thế Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12

Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019

 •   21/08/2020 10:22:32 AM
 •   Đã xem: 86

Luật số 52/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Luật có hiệu lực từ 01/7/2020, trong đó có nhiều điểm mới sau đây:

Những nội dung cơ bản của Luật Đầu tư Công

 •   13/08/2020 10:25:07 AM
 •   Đã xem: 110

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, được Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019, Luật bao gồm 06 chương, 101 điều (giảm 6 điều so với Luật Đầu tư công năm 2014) và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 thay thế Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 28/2018/QH14.

Những điểm mới của Luật Đầu tư công năm 2019

 •   05/08/2020 08:14:56 AM
 •   Đã xem: 398

Ngày 13/6/2019, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Đầu tư công, Luật bao gồm 06 chương với 101 điều (giảm 6 điều so với Luật Đầu tư công năm 2014) và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

anh lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và Kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng hòa giải ở cơ sở

Huyện Cam Lộ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng hòa giải ở cơ sở

 •   01/07/2020 03:13:51 AM
 •   Đã xem: 102

Ngày 30/6/2020, thực hiện Quyết định số 2037-QĐ/HU ngày 18/6/2020 của Huyện Ủy Cam Lộ V/v mở lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, Phòng Tư pháp đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức, phổ biến 02 lớp tuyên truyền và kỹ năng hòa giải cho đối tượng là các báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và các hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 5 năm 2020

 •   01/06/2020 09:52:46 AM
 •   Đã xem: 111

Nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/5, trong đó tiêu biểu như chính thức cấp bản sao điện tử cho người dân, xe vi phạm giao thông sẽ không bị tạm giữ nếu nộp tiền bảo lãnh...

Điểm mới của Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

 •   04/05/2020 10:20:44 AM
 •   Đã xem: 86

Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam, Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020 và thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP và Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam và Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA cũng hết hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020.

Đề cương tuyên truyền Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiểm và một số văn bản quy định hướng dẫn thi hành

 •   31/03/2020 03:30:07 PM
 •   Đã xem: 559

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiểm số 03/2007/QH12 được Quốc Hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 21/11/2007, Luật có hiệu lực ngày 01/7/2008, Luật gồm 6 chương, 64 điều quy định về về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người. Việc phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.

Điểm mới của Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

 •   31/03/2020 02:37:15 PM
 •   Đã xem: 1798

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP) gồm 5 Chương, 86 Điều, có có hiệu lực từ 01/01/2020.

Luật Trồng trọt

 •   17/03/2020 03:10:07 PM
 •   Đã xem: 78

Luật trồng trọt số 31/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, Luật có hiệu lực ngày từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 thay thế Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11.

Chuyên mục Luật Nghĩa vụ Quân sự

Chuyên mục Luật Nghĩa vụ Quân sự

 •   04/02/2020 03:04:33 PM
 •   Đã xem: 198

Luật Nghĩa vụ quân sự số: 78/2015/QH13 ngày 19/6/2015 có hiệu lực thi hành 01/01/2016 thay thế các Luật nghĩa vụ quân sự trước đây

Đề cương tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

 •   24/10/2019 09:09:13 AM
 •   Đã xem: 120

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2019, thay thế cho Luật phòng chống tham nhũng năm 2015

ảnh Hội nghị

UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo năm 2018

 •   04/09/2019 03:48:15 PM
 •   Đã xem: 95

Ngày 29/8/2019 UBND huyện Cam Lộ tổ chức Hội nghị trực tuyến, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được QHNCHXHCNVN thông qua ngày 20/11/2018 thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11, Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13, Luật có hiệu lực ngày 01/7/2019. Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được QHNCHXHCNVN thông qua ngày 12/6/2018 thay thế Luật Tố cáo số 03/2011/QH13, Luật có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2019 và các VB hướng dẫn thi hành luật, tại điểm cầu Hội trường UBND huyện cho đối tượng là đại diện lãnh đạo các ban đảng, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn và các điểm cầu tại hội trường UBND các xã, TT cho đối tượng là đại diện lãnh đạo đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo các ban ngành cấp xã; cán bộ công chức cấp xã và đại diện các Ban điều hành thôn, bản, khu phố các xã, thị trấn. Báo cáo viên Hội nghị là ông Lê Sa Huỳnh Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, ông Hoàng Quốc Long Trưởng phòng PBGDPL Sở Tư pháp tỉnh. Hội nghị đã được báo cáo viên phổ biến những nội dung mới, cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, qua đó nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật của cán bộ, cc, vc và nhân dân trên địa bàn; góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững, ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện,

Đề cương tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

 •   09/08/2019 02:19:54 PM
 •   Đã xem: 2090

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng, thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11, Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13. Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố số 14/2018/L-CTN ngày 04/12/2018; Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Một số quy định mới trong Luật tố cáo năm 2018

 •   24/07/2019 08:51:15 AM
 •   Đã xem: 83

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Luật tố cáo năm 2018 đã được chính thức thông qua với 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019 bổ sung nhiều quy định mới.

Những điểm mới của Luật Tố cáo 2018

 •   22/07/2019 02:43:28 PM
 •   Đã xem: 82

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành vào ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019, Luật có 9 chương và 67 Điều bao gồm một số điểm mới cơ bản sau:

Những điểm mới của Luật Quốc Phòng số 22/2018/QH14

 •   18/06/2019 02:44:22 PM
 •   Đã xem: 183

Luật Quốc phòng năm 2018 được Quốc hội Khóa XIV đã thông qua ngày 25/6/2018, tại Kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Quốc phòng năm 2018 có 7 chương, 40 điều, giảm 2 chương và 11 điều so với Luật Quốc phòng năm 2005.

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 năm 2019

 •   13/05/2019 03:44:36 PM
 •   Đã xem: 139

Một số chính sách mới được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực từ tháng 5/2019.

Hướng dẫn triển khai thông tư 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

 •   10/05/2019 10:20:09 AM
 •   Đã xem: 125

Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp)

UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi, Luật Thủy sản

 •   06/05/2019 08:42:05 AM
 •   Đã xem: 125

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 28/01/2019 về PBGDPL; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019;
Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 18/3/2019 của UBND huyện Cam Lộ về triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi, Luật Thủy sản năm 2019, UBND huyện Cam Lộ tổ chức hội nghị trực tuyến, tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi, Luật Thủy sản và các VB hướng dẫn thi hành luật, tại điểm cầu chủ tọa hội trường UBND huyện và các điểm cầu vệ tinh tại UBND các xã, TT, nhằm giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân địa bàn, đảm bảo thực thi pháp luật tại địa phương.

Đề cương tuyên truyền Luật Lâm nghiệp

 •   28/03/2019 02:43:22 PM
 •   Đã xem: 2021

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV thông qua ngày 15/11/2017 tại kỳ họp thứ 4. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019

UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp

 •   22/03/2019 03:45:59 PM
 •   Đã xem: 143

Ngày 21/3/2019, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trực tuyến Hội trường UBND huyện và điểm cầu trực tuyến Hội trường UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

NHỮNG LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TRONG NĂM 2019 VÀ 2020

 •   01/03/2019 09:33:58 AM
 •   Đã xem: 147

10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/ 2019, 06 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/ 2019 và 03 Luật có hiệu lực thi hành 01/01/2020.

Những điểm mới của Luật Thống kê

 •   26/11/2018 02:50:28 PM
 •   Đã xem: 133

Nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê và khắc phục những hạn chế của Luật Thống kê năm 2003 đồng thời tiếp thu những nguyên tắc mới của thống kê Liên hiệp quốc trong tiến trình hội nhập, ngày 23/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Thống kê năm 2015.

Đề cương tuyên truyền Luật Thống kê

 •   23/11/2018 03:55:28 PM
 •   Đã xem: 149

Luật thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23/11/2015 (thay thế cho Luật Thống kê năm 2003). Luật được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 04/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Thông tư 11/2018/TT-BTP Bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực bồi thường nhà nước

 •   22/11/2018 10:38:31 AM
 •   Đã xem: 134

Ngày 30/7/2018 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2018.

Những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017

 •   09/11/2018 04:21:26 PM
 •   Đã xem: 154

Những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 so với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009

Đề cương tuyên truyền Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 •   30/10/2018 04:26:11 PM
 •   Đã xem: 1121

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực thi hành 01/7/2011, Luật có 6 chương, 51 điều.

Các quy định mới về điều kiện đầu tư kinh doanh

 •   12/10/2018 10:31:17 AM
 •   Đã xem: 137

Ngày 29/5/2018 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2018. Nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc 03 lĩnh vực: Tài nguyên & Môi trường, Y tế, Lao động TB&XH. UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi và báo cáo tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực do cơ quan, đơn vị quản lý.

Đề cương giới thiệu Những nội dung cơ bản của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

 •   05/10/2018 03:19:34 PM
 •   Đã xem: 169

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Luật này có 9 chương, 78 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Một số nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin

 •   28/09/2018 03:22:40 PM
 •   Đã xem: 163

Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016 tại kỳ họp thứ 11. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2015. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Đề cương tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ

 •   24/09/2018 03:44:02 PM
 •   Đã xem: 1646

Luật Dân quân tự vệ số: 43/2009/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Khóa XII) thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 23/11/2009 và được Chủ tịch nước ký Lệnh số 20/2009/L-CTN ngày 04/12/2009 công bố Luật DQTV. Luật DQTV gồm 9 chương, 66 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010.

Huyện Cam Lộ thực hiện chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg

 •   06/09/2018 08:53:10 AM
 •   Đã xem: 126

Ngày 23/8/2018 UBND huyện đã ban hành Công văn số 368/UBND-TP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện chuyển giao nhiệm vụ theo Công văn số 2413/BTP-PBGDPL ngày 03/7/2018 của Bộ Tư Pháp và Công văn số 672/STP-PBGDPL ngày 20/7/2018 của Sở Tư Pháp về triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg: Theo đó công tác tham mưu QLNN về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trước đây Phòng Tư Pháp thực hiện nay chuyển giao cho Phòng Văn hóa - Thông tin thực hiện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã thực hiện nay chuyển giao cho công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã.

Tài liệu tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

 •   02/08/2018 10:20:01 AM
 •   Đã xem: 1477

Ngày 12/7/2018 UBND huyện Cam Lộ đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm tổ chức, triển khai, thi hành Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 đến các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ đã phân công xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.

Bộ Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.

 •   01/08/2018 08:22:19 AM
 •   Đã xem: 143

Ngày 31/7/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2787/BTP-PBGDPL hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 và Quyết định số 2076/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.

Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

 •   24/07/2018 10:11:52 AM
 •   Đã xem: 157

Ngày 08/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, Kể từ ngày 01/7/2018 Công tác Quản lý Nhà nước về xây dựng hương ước, quy ước được bàn giao từ Bộ Tư pháp sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đề cương tuyên truyền Luật Cảnh vệ

 •   20/07/2018 03:55:16 PM
 •   Đã xem: 258

Luật Cảnh vệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Chủ tịch nước ký Lệnh số 09/2017/L-CTN công bố ngày 03 tháng 7 năm 2017. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

9 luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2018

 •   13/07/2018 03:48:16 PM
 •   Đã xem: 173

Đó là các Luật: 1. Luật Tiếp cận thông tin; 2. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; 3. Luật Quản lý nợ công; 4. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; 5. Luật Cảnh vệ; 6. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 7. Luật Chuyển giao công nghệ; 8. Luật Thủy lợi; 9. Luật đường sắt.

Quy định mới về mua Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 •   05/07/2018 10:32:44 AM
 •   Đã xem: 173

Ngày 23/02/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số: 23/NĐ-CP quy định về Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2018. Theo Nghị định thì Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP phải mua bảo hiểm.

Đề cương tuyên truyền Luật hòa giải cơ sở

 •   29/06/2018 06:02:17 AM
 •   Đã xem: 2083

Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định Của Luật này

Ảnh Khai mạc lớp tập huấn

Lớp tập huấn Luật hòa giải ở cơ sở và kỹ năng hòa giải

 •   22/06/2018 04:07:36 PM
 •   Đã xem: 178

Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức 02 lớp tập huấn cho các đồng chí Tổ trưởng và Thư ký hòa giải ở thôn, bản, khu phố 09 xã, thị trấn trên địa bàn

Thông báo lịch Tập huấn Luật hòa giải ở cơ sở

 •   14/06/2018 08:11:15 AM
 •   Đã xem: 167

UBND huyện tổ chức 02 lớp tập huấn cho Tổ trưởng và thư ký tổ hòa giải ở cơ sở vào ngày 18,19/6/2018

Hương ước, quy ước

 •   07/06/2018 03:47:30 PM
 •   Đã xem: 388

Ngày 08/5/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Quyết định này có hiệu lực ngày 01/7/2018.

Luật trẻ em

 •   31/05/2018 05:01:08 PM
 •   Đã xem: 168

Luật trẻ em số 102/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017. Luật gồm 07 chương và 106 điều

THÔNG TƯ 03/2018/TT-BTP THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 •   22/05/2018 10:04:32 AM
 •   Đã xem: 435

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Luật hòa giải ở cơ sở

 •   14/05/2018 02:32:32 PM
 •   Đã xem: 194

Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014, Luật gồm 5 chương, 33 điều

Trình tự, thủ thục Bầu, công nhận Hòa giải viên

 •   07/05/2018 10:07:22 AM
 •   Đã xem: 177

Luật Hòa giải ở cơ sở và văn bản hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018

 •   02/05/2018 10:09:12 AM
 •   Đã xem: 211

Luật Hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2013 có hiệu lực thi hành 01/01/2014. Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2728/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, Bộ Tư pháp ban hành Công văn Số: 525/BTP-PBGDPL ngày 12/02/2018 hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018 như sau:

Quang cảnh Hội Nghị

Hội nghị Phổ biến Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13

 •   27/04/2018 03:13:59 PM
 •   Đã xem: 163

Ngày 27/4/2018 UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015/QH13 đã được bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14; Nghị Quyết 41/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tại Hội nghị đồng chí Lê Hoài Nam- phó Giám đốc Công an Huyện Cam Lộ đã giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật đến toàn thể đại diện cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, các bộ luật, luật sau đây có hiệu lực thi hành:

 •   17/04/2018 09:12:16 AM
 •   Đã xem: 154

Theo Nghị Quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017.

Nghị quyết số 41/2017/QH14

 •   13/04/2018 02:36:00 PM
 •   Đã xem: 184

Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành BLHS số 100/2015/QH13 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14)

Luật Hình sự

 •   10/04/2018 10:24:23 AM
 •   Đã xem: 175

Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 thông qua ngày 20/6/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật có 3 điều, sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung 69 điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Ảnh tham dự Hội Nghị Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Những điểm mới cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

 •   30/03/2018 09:30:04 AM
 •   Đã xem: 195

Ngày 29/3/2018 UBND huyện Cam Lộ đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Tại hội nghị đồng chí Lê Sa Huỳnh - phó Giám đốc Sở Tư pháp đã giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật đến toàn thể đại diện cán bộ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, đoàn thể; các cơ quan đơn vị trên địa bàn; Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo và những người làm công tác tôn giáo trên địa bàn huyện.

Những Luật có hiệu lực từ 01/01/2018

 •   23/03/2018 03:49:35 PM
 •   Đã xem: 151

Năm 2018 sẽ có tổng cộng 21 Luật đi vào cuộc sống, trong số đó có 10 Luật chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018, bao gồm:
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Bộ Luật Tố tụng hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Du lịch.

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

 •   12/03/2018 04:32:08 PM
 •   Đã xem: 383

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số: 02/2016/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, thay thế Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 09 Chương, 68 Điều. Luật có những điểm mới cơ bản như sau:

Ảnh nhập ngũ

Luật Nghĩa vụ quân sự

 •   05/03/2018 09:45:45 AM
 •   Đã xem: 173

Luật Nghĩa vụ quân sự số: 78/2015/QH13 ngày 19/6/2015 có hiệu lực thi hành 01/01/2016 thay thế các Luật nghĩa vụ quân sự trước đây.

Luật An ninh Quốc gia

 •   02/03/2018 09:25:01 AM
 •   Đã xem: 318

Luật an ninh quốc gia số 32/2004/QH11 ngày 03/12/2004 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2005. Luật quy định về chính sách an ninh quốc gia; nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia. Luật này gồm 5 Chương, 36 Điều:

Luật giao thông đường bộ

 •   26/02/2018 03:58:48 PM
 •   Đã xem: 169

Luật giao thông đường bộ số: 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008 có hiệu lực thi hành 01/7/2009. Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Luật Đất đai năm 2013

 •   18/11/2016 09:41:01 AM
 •   Đã xem: 205

Nghị định quy định về giá đất

 •   18/11/2016 09:29:43 AM
 •   Đã xem: 173

Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất

 •   18/11/2016 09:28:51 AM
 •   Đã xem: 206

Thông tư quy định về hồ sơ địa chính

 •   18/11/2016 09:25:26 AM
 •   Đã xem: 172

Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013

 •   18/11/2016 09:20:51 AM
 •   Đã xem: 196

Luật Hòa giải cơ sở năm 2013

 •   18/11/2016 09:19:04 AM
 •   Đã xem: 161

Luật Việc làm năm 2013

 •   18/11/2016 09:16:05 AM
 •   Đã xem: 185

Luật Tiếp công dân năm 2013

 •   18/11/2016 08:14:17 AM
 •   Đã xem: 208

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013

 •   18/11/2016 07:46:40 AM
 •   Đã xem: 223

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây