Công văn số: 271/UBND-TTr ngày 27/12/2012 của UBND huyện về việc chuyển đơn kiến nghị của 05 hộ dân thôn An Bình, xã Cam Thanh

Thứ sáu - 18/11/2016 16:17
UỶ BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN CAM LỘ                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                              Số:   271 /UBND - TTr                                        Cam Lộ, ngày 27 tháng 12 năm 2012
                                 V/v chuyển đơn
                             kiến nghị của công dân
 
 
Kính gửi:      UBND xã Cam Thanh
 
 
          Ngày 20/12/2012, UBND huyện nhận được đơn kiến nghị của 05 hộ dân cùng trú tại Đội 07, thôn An Bình, xã Cam Thanh; nội dung: kiến nghị về việc xin mở rộng kinh doanh tại chợ Ngã Tư Sòng (có đơn kèm theo).
          Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND huyện có ý kiến như sau:
          - Chuyển đơn kiến nghị của các hộ dân nói trên đến UBND xã Cam Thanh; yêu cầu UBND xã Cam Thanh phối hợp với Ban quản lý chợ huyện Cam Lộ kiểm tra, đề xuất phương án giải quyết đồng thời trả lời cho công dân rỏ. Báo cáo kết quả lên UBND huyện, Thanh tra huyện trước ngày 10/01/2013./.
Nơi nhận:                                                                                                                      TM. UBND HUYỆN
- Như trên;                                                                                                                          KT. CHỦ TỊCH
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH
- Ban QL Chợ huyện Cam Lộ;
- Các hộ dân có tên trong đơn;
- Lưu VT, TTr.                                                                                                                            ( Đã ký)
 
 
                                                                                                                                         Ngô Quang Chiến
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây