Công văn số: 270/UBND-TTr, ngày 27/12/2012 của UBND huyện về việc chuyển đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị THúy Liễu, trú tại thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành

Thứ sáu - 18/11/2016 16:16
UỶ BAN NHÂN DÂN                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN CAM LỘ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                              Số: 270 /UBND - TTr                                            Cam Lộ, ngày 27 tháng 12  năm 2012
                                V/v chuyển đơn
                             kiến nghị của công dân
 
 
                                                             Kính gửi:    UBND xã Cam Thành
 
 
          Ngày 20/12/2012, UBND huyện nhận được đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thúy Liễu, trú tại thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành; nội dung: kiến nghị về việc giao đất, cấp giấy CNQSD đất (có đơn kèm theo).
          Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND huyện có ý kiến như sau:
          - Chuyển đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thúy Liễu đến UBND xã Cam Thành; yêu cầu UBND xã Cam Thành kiểm tra, giải quyết và trả lời cho công dân rỏ. Báo cáo kết quả lên UBND huyện, Thanh tra huyện trước ngày 10/01/2013./.
Nơi nhận:                                                                                                                    TM. UBND HUYỆN
- Như trên;                                                                                                                        KT. CHỦ TỊCH
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH
- Ông Nguyễn Thị Thúy Liễu;
- Lưu VT, TTr.                                                                                                                       ( đã ký)
 
 
                                                                                                                                       Ngô Quang Chiến
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây