Công văn số 183/UBND- TTr, ngày 16/8/2012 của UBND huyện Cam Lộ về việc xử lý nội dung tiếp công dân ông Trần Văn Xinh

Thứ sáu - 18/11/2016 16:13
UỶ BAN NHÂN DÂN                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN CAM LỘ                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Số:  183 /UBND - TTr                                                         Cam Lộ, ngày 16 tháng 8 năm 2012
V/v xử lý nội dung tiếp công
    dân ông Trần Văn Xinh
 
                                              
 
                                                                                        Kính gửi:     Phòng Tài nguyên và Môi trường
 
          Ngày 14/8/2012, tại buổi tiếp công dân của Thanh tra huyện, ông Trần Văn Xinh, trú tại thôn Phan Xá, xã Cam Thành kiến nghị về việc xin cấp giấy CNQSD đất tại thửa số 375, tờ bản đồ số 07 -  Bản đồ Địa chính xã Cam Thành (Đường vào Cùa), nguồn gốc đất: gia đình ông khai hoang từ năm 1987.
          Sau khi nghe Chánh Thanh tra huyện báo cáo nội dung vụ việc, UBND huyện có ý kiến như sau:
          Giao phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết và trả lời cho công dân; báo cáo kết quả giải quyết lên UBND huyện, Thanh tra huyện trước ngày 24/8/2012./.

Nơi nhận:                                                                                                                             TM. UBND HUYỆN
- Như trên;                                                                                                                             KT. CHỦ TỊCH
- Chủ tịch UBND huyện ( B/c);                                                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH
- Ông Trần Văn Xinh;                                                                                                                     (Đã ký)
- Lưu VT, TTr.
 
                                                                                                                                                   
                                                                                              
 
                                                                                                                                           Ngô Quang Chiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây