Công văn số: 114/UBND-TTr, ngày 11/5/2012 về việc đôn đốc giải quyết đơn kiến nghị của ông Hà Xuân Trung, trú tại thôn Phú Hậu, xã Cam An

Thứ sáu - 18/11/2016 16:04
UỶ BAN NHÂN DÂN                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN CAM LỘ                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Số: 114 /UBND - TTr                                                    Cam Lộ, ngày 11 tháng 5 năm 2012
V/v đôn đốc giải quyết đơn
    kiến nghị của công dân
 
 
 
                                                                        Kính gửi:   UBND xã Cam An
 
 
          Ngày 23/4/2012, UBND huyện ban hành Công văn số: 88/UBND-TTr, về việc chuyển đơn kiến nghị của ông Hà Xuân Trung, trú tại thôn Phú Hậu, xã Cam An ( Có công văn kèm theo).
          Đến nay, UBND huyện chưa nhận được báo cáo kết quả giải quyết vụ việc của UBND xã Cam An. Vậy, UBND huyện yêu cầu UBND xã Cam An nghiêm túc thực hiện theo nội dung tại Công văn số: 88/UBND-TTr ngày 23/4/2012; báo cáo kết quả giải quyết lên UBND huyện, Thanh tra huyện và trả lời cho công dân rỏ trước ngày 25/5/2012
Nơi nhận:                                                                                                                    TM. UBND HUYỆN                  
- Như trên;                                                                                                                        KT. CHỦ TỊCH
- Chủ tịch UBND huyện ( b/c);                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH
- Ông Hà Xuân Trung;                                                                                                              
- Lưu VT, TTr.                                                                                                                     ( Đã ký)
 
                                                                                                  
 
                                                                                                                                     Ngô Quang Chiến
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây