Công văn số: 113/UBND-TTr, ngày 11/5/2012 về việc chuyển đơn kiến nghị của 07 hộ dân trú tại khu phố 1, TT. Cam Lộ

Thứ sáu - 18/11/2016 16:02
UỶ BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN CAM LỘ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Số:  113/UBND - TTr                                  Cam Lộ, ngày 11 tháng 5 năm 2012
V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân
 
 
 
 
                                                    Kính gửi:   Phòng Tài nguyên và Môi trường
 
 
          Ngày 27/4/2012, UBND huyện nhận được đơn kiến nghị của 07 hộ dân trú tại khu phố 1, thị trấn Cam Lộ; nội dung đơn: kiến nghị về việc cấp giấy CN QSD đất ( có đơn kèm theo).
          Sau khi xem xét nội dung đơn và ý kiến của Chánh Thanh tra huyện, UBND huyện chuyển đơn kiến nghị của 07 hộ dân nói trên đến phòng Tài nguyên và Môi trường; yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết và trả lời cho công dân rỏ, báo cáo kết quả lên UBND huyện, Thanh tra huyện trước ngày 25/5/2012./.
Nơi nhận:                                                                                                                    TM. UBND HUYỆN                  
- Như trên;                                                                                                                        KT. CHỦ TỊCH
- Chủ tịch UBND huyện ( b/c);                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH
- Các hộ dân có đơn;
- Lưu VT, TTr.                                                                                                                       (Đã ký)
                                                                                                                 
                                                                                                  
 
                                                                                                                                        Ngô Quang Chiến
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây