Công văn số: 112/UBND - TTr, ngày 11/5/2012 về việc chuyển đơn kiến nghị của bà Hoàng Thị Lệ, trú tại thôn Cam Phú 1, xã Cam Thành

Thứ sáu - 18/11/2016 16:05
UỶ BAN NHÂN DÂN                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN CAM LỘ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Số: 112 /UBND - TTr                                            Cam Lộ, ngày  11  tháng 5 năm 2012
                  V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân
 
 
 
 
                                                                Kính gửi:   UBND xã Cam Thành
 
 
          Ngày 10/5/2012, UBND huyện nhận được đơn kiến nghị của bà Hoàng Thị Lệ, trú tại thôn Cam Phú 1, xã Cam Thành; nội dung đơn kiến nghị về việc lấn chiếm đường quy hoạch vào lô cao su làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình bà ( Có đơn kèm theo).
          Sau khi xem xét nội dung đơn và ý kiến của Chánh Thanh tra huyện, UBND huyện chuyển đơn kiến nghị của bà Hoàng Thị Lệ đến UBND xã Cam Thành; yêu cầu UBND xã Cam Thành kiểm tra, giải quyết và trả lời cho công dân rỏ, báo cáo kết quả lên UBND huyện, Thanh tra huyện trước ngày 25/5/2012./.
Nơi nhận:                                                                                                                    TM. UBND HUYỆN                  
- Như trên;                                                                                                                         KT. CHỦ TỊCH
- Chủ tịch UBND huyện ( b/c);                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH
- bà Hoàng Thị Lệ;
- Lưu VT, TTr.                                                                                                                      ( Đã ký)
                                                                                                                 
                                                                                                  
 
                                                                                                                                       Ngô Quang Chiến
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây