Công văn số: 104/UBND-TTr, ngày 07/5/2012 về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Đào Văn Minh, trú tại khu phố 4, P.1, TP. Đông Hà

Thứ sáu - 18/11/2016 04:03
UỶ BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  HUYỆN CAM LỘ                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Số:  104 /UBND - TTr                                        Cam Lộ, ngày 07 tháng 5 năm 2012
                                  V/v trả lời đơn kiến nghị
                                  của ông Đào Văn Minh
 
 
Kính gửi:    Ông Đào Văn Minh
Trú tại khu phố 4, phường 1, TP. Đông Hà
 
Ngày 17/02/2012, UBND huyện Cam Lộ nhận được đơn kiến nghị đề ngày 14/02/2012 của ông Đào Văn Minh, trú tại khu phố 4, phường 1, TP- Đông Hà;  nội dung đơn: kiến nghị về việc UBND huyện Cam Lộ ban hành Quyết định số 113/2003/QĐ- UB, ngày 22/01/2003 về việc cấp giấy CNQSD đất cho hộ ông Hồ Xuân Đương và bà Đinh Thị Lan ( trú tại khu phố 1, thị trấn Cam Lộ) sử dụng đất tại thửa số 132, tờ bàn đồ địa chính thị trấn Cam Lộ, với diện tích 922 m2 ( Đất ở: 200m2, đất vườn: 722 m2) đã chồng lên diện tích đất của hộ Đào Văn Minh và bà Hồ Thị Manh.
Sau khi xem xét nội dung đơn; căn cứ kết luận số: 13 /KL- TTr, ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Thanh tra huyện về việc thẩm tra xác minh đơn kiến nghị của ông Đào Văn Minh; căn cứ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc, UBND huyện Cam Lộ trả lời như sau:
1. Kết quả thẩm tra xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất:
- Thữa đất đang tranh chấp toạ lạc tại khu phố 1, thị trấn Cam Lộ,  trước đây thuộc quyền sử dụng của hộ ông Ngô Văn Quế và bà Đinh Thị Đào: thửa đất số 132, tờ bản đồ số 20 - bản đồ Địa chính thị trấn Cam Lộ, diện tích đăng ký: 1.160 m2 ( Theo sổ Mục kê lập năm 1997); Thực tế đo đạc của phòng TN&MT huyện là 922m2.
- Năm 1994, ông Ngô Văn Quế chuyển nhượng một phần diện tích đất đang sử dụng cho hộ ông Đào Văn Minh và bà Hồ Thị Manh, trú tại khu phố 4, phường 1, TP. Đông Hà (việc mua bán, chuyển nhượng không có giấy tờ), diện tích đất chuyển nhượng: 262,5m( chiều dài: 21m, chiều rộng: 12,5m). Ngày 21/3/1994, hộ ông Đào Văn Minh làm đơn xin sử dụng đất và xây dựng nhà ở, được UBND xã CamThành xác nhận, đến ngày 31/12/1994, UBND huyện Cam Lộ ban hành Quyết định số: 436/QĐ- UB về việc giao 262,5 m2 đất nói trên cho hộ ông Đào Văn Minh và bà Hồ Thị Manh. Sau khi nhận chuyển nhượng đất, hộ ông Đào Văn Minh vẫn để trống, không sử dụng; các nghĩa vụ tài chính về đất đai hàng năm đều do ông Ngô Văn Quế thực hiện đến năm 2003. Từ năm 2003 đến nay, ông Đào Văn Minh không thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.
- Năm 2002, ông Ngô Văn Quế tiếp tục chuyển nhượng phần diện tích đất còn lại cho hộ ông Hồ Xuân Đương và bà Đinh Thị Lan, trú tại khu phố 1, thị trấn Cam Lộ (việc mua bán, chuyển nhượng không có giấy tờ). Ngày 22/01/2003 hộ ông Hồ Xuân Đương được UBND huyện cấp giấy CNQSD đất số V-759984  ( Quyết định số: 113/2003/QĐ- UB) đối với thữa đất nói trên, diện tích sử dụng: 922 m2 ( Đất ở: 200m2; đất vườn: 722m2).
- Năm 2009,  ông Hồ Xuân Đương chuyển nhượng một phần diện tích đang sử dụng cho hộ ông Nguyễn Đình Thắng và bà Nguyễn Thị Mỹ Thu, trú tại thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành; diện tích đất chuyển nhượng: 168m2. Ngày 28/4/2009, hộ ông Nguyễn Đình Thắng và bà Nguyễn Thị Mỹ Thu đã được cấp giấy CNQSD đất ( Quyết định số: 588/QĐ-UB).
2. Nhận xét, kết luận:
2.1. Nhận xét:
 Người sử dụng đất không thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của mình theo quy định của pháp luật, cụ thể:
Sau khi nhận chuyển nhượng thửa đất, hộ ông Đào Văn Minh không sử dụng, thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai không đầy đủ.
Việc kê khai trong đơn đăng ký quyền sử dụng đất ngày 09/10/2002 của hộ ông Hồ Xuân Đương  là không đúng sự thật:
+ Nguồn gốc sử dụng là do nhận chuyển nhượng từ hộ ông Ngô Văn Quế, nhưng ông kê khai do UBND xã Cam Thành cấp năm 1987.
+ Mặc dù đã biết việc ông Ngô Văn Quế chuyển nhượng một phần thửa đất cho hộ ông Đào Văn Minh, nhưng ông Hồ Xuân Đương vẫn kê khai diện tích thửa 132, tờ bản đồ 20, diện tích: 922m2 để đăng ký quyền sử dụng đất.
  Phòng NN- địa chính huyện trước đây, nay là phòng TN&MT huyện còn lõng lẽo trong việc cấp giấy CN QSD đất:
- UBND thị trấn Cam Lộ xác định sai nguồn gốc thửa đất; quá trình thẩm tra hồ sơ của cơ quan địa chính không căn cứ vào nguồn gốc, hiện trạng sử dụng thửa đất.
2.2. Kết luận:
 Từ những căn cứ trên, theo Luật đất đai năm 1993, Thông tư 1990/2001/TT- TCDC, ngày 30/11/2001, của Tổng cục Địa chính; khoản 2, Điều 25, Nghị định 88/2009/NĐ- CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ " về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hửu nhà ở và tài sản gắn liền với đất", UBND huyện kết luận như sau:
- Quyết định số: 113/2003/QĐ-UB, ngày 22/01/2003 của UBND huyện Cam Lộ về việc cấp giấy CNQSD đất cho hộ ông Hồ Xuân Đương và bà Đinh Thị Lan ( trú tại khu phố 1, thị trấn Cam Lộ) sử dụng đất tại thửa số 132, tờ bản đồ địa chính thị trấn Cam Lộ, với diện tích 922 m2 ( Đất ở: 200m2, đất vườn: 722 m2) đã chồng lên diện tích đất ở của hộ Đào Văn Minh và bà Hồ Thị Manh(diện tích 262,5m2).
- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thu hồi Quyết định: 113/2003/QĐ- UB, ngày 22/01/2003 về việc cấp giấy CNQSD đất cho hộ ông Hồ Xuân Đương và bà Đinh Thị Lan và giấy CNQSD đất số: V-759984 theo đúng quy định của pháp luật.
- Về phương án trả lại đất cho hộ ông Đào Văn Minh:
+ Giữ nguyên thữa đất ông Hồ Xuân Đương đã chuyển nhượng cho hộ ông  Nguyễn Đình Thắng.
+ Giao lại thữa đất liền kề hộ ông Thắng cho ông Đào Văn Minh theo đúng diện tích ghi trong Quyết định số: 436/QĐ-UBND, ngày 31/12/1994.
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKQSD đất chịu trách nhiệm phối hợp với UBND thị trấn Cam Lộ và các chủ sử dụng đất tiến hành đo đạc, bàn giao đất tại thực địa.
- Đề nghị ông Đào Văn Minh liên hệ với phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐK QSD đất để được hướng dẫn về các thủ tục giải quyết./.
Nơi nhận:                                                                                                                      TM. UBND HUYỆN
- Như trên;                                                                                                                           KT. CHỦ TỊCH
- Chủ tịch UBND huyện (B/c);                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH
- UBND thị trấn Cam Lộ;
- Phòng TN&MT;                                                                                                                    ( Đã ký)
- VP ĐKQSD đất;                                                                                                  
- Ông Hồ Xuân Đương.                                                                                                          
- Lưu VT, TTr.
                                                                                                                                           Đào Mạnh Hùng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây