Huyện Cam Lộ

http://camlo.quangtri.gov.vn


Triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

UBKT Huyện ủy Cam Lộ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Các đại biểu tập trung thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021
Năm 2020, UBKT Huyện ủy Cam Lộ đã chủ động xây dựng và tham mưu giúp BTV Huyện ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, đôn đốc các Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát  đảm bảo quy định. Đồng thời tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác Đại hội cơ ở, chủ động tham mưu xây dựng các văn bản sau Đại hội để triển khai thực hiện. Các cấp ủy và UBKT các cấp đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và công tác hướng dẫn chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp. Từ đó nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên. UBKT Huyện ủy đã chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo với cấp ủy và UBKT cấp trên, duy trì tốt chế độ giao ban hàng tuần, tạo nên sự thống nhất trong công tác lãnh chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ giữa UBKT cấp trên với UBKT cấp dưới. Các cấp ủy, UBKT đã tăng cường công tác kiểmtra, giám sát phục vụ cho công tác Đại hội Đảng hết nhiệm kỳ, góp phần làm ổn định tình hình và sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng trong toàn huyện.
            Phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021, UBKT Huyện ủy Cam Lộ tiếp tục xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tham mưu cho BTV Huyện ủy chương trình kiểm tra, giám sát tập trung vào nội dung thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, kết luận của Huyện ủy; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tăng cường hoạt động giám sát, chủ động  nắm tình hình phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên để kiểm tra kết luận, xử lý kịp thời đúng quy định. Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại. Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường giám sát chuyên đề đối với các tổ chức Đảng, đảng viên; phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể…

Tác giả bài viết: Anh Vũ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây