Huyện Cam Lộ

http://camlo.quangtri.gov.vn


Quán triệt Nghị quyết TW 6, khóa XII

Huyện ủy Cam Lộ vừa tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết TW 6, khóa XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.
Quang cảnh hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Đây là 4 nghị quyết quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Vì vậy, Huyện ủy Cam Lộ yêu cầu các đại biểu nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề để ứng dụng vào thực tế của từng địa phương, đơn vị.
Sau hội nghị này, các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.
 

Tác giả bài viết: Anh Vũ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây