Huyện Cam Lộ

http://camlo.quangtri.gov.vn


Hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy lần thứ 19

Chiều 12/10/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên Huyện ủy lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá lại công tác thông tin truyên truyền và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn trong tháng qua, đồng thời định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII đến đội ngũ báo cáo viên của huyện. Đồng chí cho biết: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2 đến ngày 6-10-2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 8 xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị: Thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để ban hành chính thức kết luận; chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ hoàn chỉnh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Hội nghị đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.
Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2017 và một số vấn đề quan trọng khác.
Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy và cộng tác viên dư luận xã hội cũng được nắm bắt nhiều thông tin thời sự và tình hình ở cơ sở…
Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết TW8 (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XV; tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đồng thời tuyên truyền những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trong 9 tháng đầu năm 2018; Kỷ niệm ngày truyền thống các Ban Đảng và Văn phòng cấp ủy; Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; Hội LHPNVN; Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam…Trước mắt tập trung tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai và chăm sóc cây trồng vật nuôi trên địa bàn một cách hiệu quả…
 

Tác giả bài viết: Lê Hường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây