Huyện Cam Lộ

http://camlo.quangtri.gov.vn


Đảng bộ các xã, thị trấn hoàn thành tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/HU ngày 19/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020. Đến nay, 9/9 Đảng bộ xã, thị trấn hoàn thành việc tổ chức hội nghị sơ kết.
Đ/c Đào Mạnh Hùng - TUV, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết tại Đảng bộ thị trấn Cam Lộ
Tại hội nghị, Đảng bộ các xã, thị trấn bám sát các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra để thảo luận, tập trung đánh giá khẳng định những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Các xã, thị trấn cơ bản đã đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra: tốc độ tăng trưởng kinh tế; giảm nghèo; thu nhập bình quân đầu người; sản lượng lương thực có hạt; tỷ lệ người dân dùng nước hợp vệ sinh, xây dựng trường chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 7/8 xã đạt chuẩn NTM, thị trấn Cam Lộ bước đầu đã đạt được 1 số kết quả về xây dựng thị trấn Cam Lộ cơ bản đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2020... Đồng thời, tại hội nghị các đại biểu cũng đã phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nửa nhiệm kỳ qua, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến; kiểm điểm vai trò trách nhiệm của BCH, Ban Thường vụ Đảng uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.   
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu BCH, Ban Thường vụ Đảng uỷ các xã, thị trấn tập trung rà soát, đánh giá các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra; phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các đồng chí Đảng uỷ viên phụ trách địa bàn; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Duy trì và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ; quan tâm chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; chú trọng đến công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt ở khu dân cư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, phấn đấu cuối nhiệm kỳ, hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra....
 

Tác giả bài viết: Hoài Đương (Văn phòng Huyện ủy)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây