Huyện Cam Lộ

http://camlo.quangtri.gov.vn


Cam Lộ: 149/152 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Đảng bộ huyện Cam Lộ có 152 chi bộ trực thuộc 12 Đảng bộ cơ sở, với 2.655 đảng viên. Căn cứ quy định Điều lệ Đảng khóa XII và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Công văn số 661-CV/BTCTU, ngày 4/4/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc chỉ đạo đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số172-CV/HU, ngày 19/4/2017 “Về chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020” và Công văn số 186-CV/HU, ngày 26/6/2017 “Về việc thực hiện công tác nhân sự đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020”.
Lễ kết nap đảng viên mới ở chi bộ An Mỹ, Cam Tuyền
Trên cơ sở đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị tốt nội dung, quy trình nhân sự đại hội  và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Tổ chức Huyện ủy tích cực phối hợp với các Đảng ủy cơ sở hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ đại hội đảm bảo về nội dung và tiến độ thời gian đề ra. Đến cuối năm 2017 đã có 149/152 chi bộ trực thuộc 12 Đảng bộ cơ sở đã hoàn tất đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Nhìn chung các chi bộ cơ sở tổ chức đại hội đúng quy trình, chặt chẽ, khách quan; nhân sự các bí thư , phó bí thư, cấp ủy chi bộ được bầu có đủ tiêu chuẩn, chất lượng đảm bảo đúng nguyên tắc và quy định của Đảng, đã tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.Kết quả đại hội đã khẳng định tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong tổ chức Đảng, thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, là cơ sở để tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Tác giả bài viết: Lê Hường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây