Huyện Cam Lộ

http://camlo.quangtri.gov.vn


Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Ngày 2/11/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cam Lộ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới đợt 3 năm 2017, lớp học có 61 học viên đến từ 16 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng
Trong thời gian 7 ngày, các học viên sẽ được trang bị 10 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 
Thông qua lớp bồi dưỡng, các Đảng viên mới sẽ nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó để mỗi đảng viên mới xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên chính thức.
 

Tác giả bài viết: Như Quỳnh (Đài Truyền Thanh)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây