Huyện Cam Lộ

http://camlo.quangtri.gov.vn


Ban chỉ đạo 886 họp về công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Cam Lộ năm 2019, ngày 18/4/2019, Ban chỉ đạo 886 huyện đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, đồng thời thông qua phương án PCCCR huyện trong mùa khô năm 2019. Tham gia cuộc họp có đồng chí Trần Hiệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Quảng Trị; đồng chí Nguyễn Thị Liệu đại diện lãnh đạo Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ; các thành viên Ban chỉ đạo 886; Phó Chủ tịch UBND 9 xã, thị trấn và các đơn vị liên quan. Đồng chí Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi họp
Đánh giá công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2018 cho thấy Cam Lộ là một huyện thuộc vùng gò đồi với tổng diện tích tự nhiên là 34.420 ha. Diện tích đất có rừng là 19.942 ha, trong đó rừng tự nhiên là 1.818 ha, rừng trồng là 18.124 ha; độ che phủ  đạt 50,9%. Rừng đặc dụng là 640,1 ha chiếm 3,2 %; rừng phòng hộ 2.919,3 ha chiếm 14,6%; rừng sản xuất 15.445,9 ha chiếm 77,5 %; rừng ngoài đất quy hoạch phát triển rừng là 936,7 ha chiếm 4,7%. Năm 2018, bên cạnh tham mưu tích cực cho UBND huyện ban hành Chỉ thị số 02/CT -UBND ngày 14/5/2018 về việc tăng cường các biện pháp BVR-PCCCR và các kế hoạch, quyết định liên quan khác, Ban chỉ đạo 886 huyện đã tiến hành 25 đợt về công tác BVR, PCCCR cơ sở,  bố trí lực lượng thường trực PCCCR tại văn phòng Hạt kiểm lâm 24/24 giờ theo quy định nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin về cháy rừng; tích cực chuyển đổi rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất và tiếp nhận đất lâm nghiệp do Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Đường 9 bàn giao. Bên cạnh đó chỉ đạo các xã tổ chức hội nghị đánh giá công tác BVR, PCCCR  kịp  thời quán triệt các văn bản, chính sách về công tác bảo vệ và phát triển rừng đến cộng đồng dân cư tổ chức thực hiện hiệu quả; kiện toàn 9 Ban chỉ huy BVR của 9 xã, thị trấn với 126 thành viên, củng cố và thành lập 74 tổ, đội quần chúng BVR với 488 thành viên. Nhìn chung năm 2018, Ban chỉ đạo 886 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện đã tập trung chỉ đạo quản lý, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, xác định nhiệm vụ sát đúng với thực tiễn, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra nên cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019 huyện Cam Lộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh và từng bước thực hiện tốt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững của huyện giai đoạn 2017-2020. Tập trung bảo vệ tốt vốn rừng hiện có, không để xảy ra tình trạng phá rừng tự nhiên, lấn chiếm rừng và đất rừng của các tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh công tác phát triển rừng có chứng chỉ FSC trên 200 ha, rừng trồng gỗ lớn 600 ha, từng bước nâng cao chất lượng rừng; duy trì ổn định độ che phủ rừng trên 51%. Hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra, đồng thời quản lý chặt chẻ việc khai thác và sử dụng rừng có hiệu quả; xử lý nghiêm minh và kịp thời các hành vi vi phạm về bảo vệ và phát triển rừng. Phấn đấu số vụ vi phạm giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật lâm nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 và các chính sách mới đến với người dân, chủ rừng một các kịp thời…Với 14 nhiệm vụ và giải pháp được Ban chỉ đạo 886 xác định cụ thể, hy vọng công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2019 của huyện Cam Lộ tiếp tục đạt  và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
                                                                             
 

Tác giả bài viết: Lê Hường

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây