lich lam viec xa Cam Nghia tu ngay...den ngay

HUYỆN UỶ - HĐND -UBND HUYỆN CAM LỘ      
                   VĂN PHÒNG                             LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ - TT.HĐND - UBND HUYỆN
                            *****                                                                                   Từ ngày: 12/6 đến ngày 16/6/2017
 BUỔI

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN THAM GIA ĐỊA ĐIỂM PHỤC VỤ
Thứ 2 – ngày 12/6
Sáng - Đ/c Hùng (BT) đi kiểm tra cơ sở (cả ngày) VP Huyện uỷ Các xã, TT Xe Đ/c Hưng
- Đ/c Chiến làm việc với Phòng TC-KH, KT-HT về bố trí kinh phí hoạt động Ban ATGT năm 2017 Công an huyện P.202  
- Đ/c Hùng (HĐ), Đ/c Thanh (UB) đi kiểm tra thực địa công tác triển khai Dự án trồng cây dược liệu Phòng KTHT, NN Các xã, TT Xe Đ/c Anh
- Đ/c Tuấn tiếp công dân Ban Tiếp công dân P. Tiếp dân  
Chiều - 14h30: Đ/c Chiến kiểm tra điểm Trạm dừng, nghỉ trên tuyến đường Hồ Chí Minh Phòng KTHT   Xe Đ/c Phúc
- Đ/c Thanh (UB) làm việc với các doanh nghiệp đầu tư vào các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện (BQL các Cụm công nghiệp cb nội dung) Đại diện LĐ. UBND xã Cam Hiếu, Cam Thành P.202  
- Đ/c Tuấn L/v với UBND thị trấn và kiểm tra tình hình đời sống nhân dân Phòng NN Thị trấn Xe Đ/c Cường
Thứ 3 – ngày 13/6
Sáng - 7h30- 8h30: Đ/c Chiến, Đ/c Hùng (HĐ), Đ/c Thanh (UB), Đ/c Tiệu thông qua báo cáo KTKT chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, sửa chữa bãi rác tập trung huyện (Phòng TNMT chuẩn bị ND) HĐ thẩm định; Phòng TNMT, HTX DV Môi trường; Đại diện LĐ UBND xã C.Tuyền P.202  
- 8h30h - 9h30: Đ/c Chiến, Đ/c Hùng (HĐ), Đ/c Thanh (UB), Đ/c Tiệu thông qua báo cáo KTKT chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa Cầu và tràn hồ chứa Khe Măng (BQL DA chuẩn bị nội dung) HĐ thẩm định; Phòng TNMT, NN; Đại diện LĐ UBND xã C. Nghĩa P.202  
- 9h30h: Đ/c Chiến, Đ/c Hùng (HĐ), Đ/c Thanh (UB), Đ/c Tiệu thông qua báo cáo KTKT chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống điện chiếu sáng QL9 và Xây dựng nhà tránh lũ thuộc xã Cam Hiếu (xã Cam Hiếu CB nội dung) HĐ thẩm định; Đại diện LĐ UBND xã C. Hiếu P.202  
- Đ/c Dũng làm việc với Bí thư chi bộ TC-TK về công tác KT,GS 6 tháng đầu năm   Phòng TCKH  
- Đ/c Công chủ trì cuộc thi Chỉ huy phó QS các xã, thị trấn (ngày 13,14)   Huyện đội  
Chiều - Đ/c Ngọc dự họp với Trưởng các Ban Đảng, Chánh VPHU, GĐ Trung tâm BDCT huyện   P.Thường vụ  
-  Đ/c Chiến họp Hội đồng TĐ-KT huyện thông qua kết quả công tác TĐ-KT ngành giáo dục năm học 2016 -2017 Phòng GD chuẩn bị ND P.202  
- 15h: Đ/c Tuấn dự gặp mặt Đoàn Cựu TNXP huyện Can Lộc   HT UB  
- Đ/c Thanh (UB) làm việc với BCĐ KTTT xã Cam Nghĩa (BCĐ KTTT xã Cam Nghĩa chuẩn bị ND) Phòng: NN, KTHT, TC-KH;
TV BCĐ phụ trách địa bàn; Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã
Cam Nghĩa Xe Đ/c Anh
Thứ 4 – ngày 14/6
Sáng - Đ/c Hùng (BT) dự HN diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo KH 47 của Tỉnh uỷ tại chi bộ Phổ Lại ĐD lãnh đạo các ban Đảng, VP HU Cam An Xe Đ/c Hưng
- Đ/c Ngọc đi cơ sở   Các xã, TT Xe Đ/c Thắng
- Đ/c Chiến họp Hội đồng kỷ luật Phòng NV CB ND và mời TP liên quan P.202  
- Đ/c Hùng (HĐ) làm việc với BCĐ KTTT xã Cam Thành (BCĐ KTTT xã Cam Thành chuẩn bị ND) Phòng: NN, KTHT, TC-KH;
TV BCĐ phụ trách địa bàn; Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND xã
Cam Thành Xe Đ/c Anh
- 9h: Đ/c Tuấn dự Lễ ban giao nhà tình nghĩa   Cam Thuỷ Xe Đ/c Cường
Chiều - Đ/c Hùng (BT), Đ/c Chiến, Đ/c Hùng (HĐ), Đ/c Tiệu, Đ/c Thanh (UB) thông qua các danh mục và lộ trình thực hiện Đề án 01 (Phòng NN chuẩn bị ND, tài liệu) Phòng: NN, KTHT, TC-KH; BT, CT HĐND; CT, PCT. UBND, CT. UBMT các xã: C. An, C. Thanh, C. Thủy P.202  
- Đ/c Ngọc dự HN diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo KH 47 của Tỉnh uỷ tại chi bộ Dân vận Mặt trận ĐD lãnh đạo các ban Đảng, VP HU HT. MT  
Thứ 5 – ngày 15/6
Sáng - Họp Thường trực Huyện uỷ   P.Thường vụ  
- 7h30: Các Đ/c lãnh đạo huyện dự tập huấn sử dụng phầm mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trên Cổng thông tin điện tử huyện GM trên Cổng TTĐT huyện HT. UB  
- Đ/c Hùng (HĐ) làm việc với Trung tâm GDNN- GDTX Ban KTXH, Ban Pháp chế Trung tâm GDNN-GDTX  
- Đ/c Dũng L/v với BT chi bộ Chi cục Thi hành án huyện về công tác KT, GS 6 tháng đầu năm   Chi cục THA  
- Đ/c Công chủ trì tập huấn cho các xã, thị trấn tham gia diễn tập Đại diện LĐ ĐU, UBND, MT và các đoàn thể, công an, quân sự xã. Huyện đội  
- Đ/c Bắc trực tiếp công dân Ban tiếp công dân P. Tiếp dân  
Chiều - Đ/c Ngọc làm việc với lãnh đạo: Liên đoàn Lao động, Phòng GD-ĐT huyện   P.Thường vụ  
- Đ/c Chiến, Đ/c Hùng (HĐ), Đ/c Tiệu, Đ/c Thanh (UB) làm việc với BT, CT, PCT. UBND, CT. UBMT xã Cam Hiếu về KH phát triển KT-XH và tiến độ về đích NTM Phòng: TC-KH; KT-HT; NN; TNMT Cam Hiếu Xe Đ/c Phúc
Xe Đ/c Cường
- Đ/c Tuấn duyệt nội dung Đại hội Hội Cựu TNXP Đại diện LĐ: Ban DV, BTC, Huyện đoàn; Phòng: LĐ-TBXH, TC-KH, NV P.202  
- Đ/c Nhạn làm việc với chi uỷ chi bộ thôn Tân Xuân 1 Mời Đ/c Tuyển Bí thư ĐU Cam Thành dự Thôn Tân Xuân 1
 Cam Thành
Xe Đ/c Thắng
- Đ/c Hương đi cơ sở   Cam Nghĩa Xe Đ/c Hùng
Thứ 6 – ngày 16/6
Sáng - Đ/c Chiến kiểm tra địa hình thực binh diễn tập KVPT huyện BCH. QS huyện, Công an huyện   Xe Đ/c Phúc
- Đ/c Hùng (HĐ), Đ/c Tiệu, Đ/c Thanh (UB) thông qua các danh mục và lộ trình thực hiện Đề án 01 (Phòng NN chuẩn bị ND, tài liệu) Phòng: NN, KTHT, TC-KH; BT, CT HĐND; CT, PCT. UBND, CT. UBMT xã:  C. Tuyền, C. Hiếu, TT P.202  
- Đ/c Nhạn đi cơ sở   Cam Chính Xe Đ/c Thắng
- Đ/c Dũng làm việc với Ban TV Đảng uỷ Cam Tuyền về quản lý và sử dụng đất Trưởng CA, Quân sự; CB Địa chính xã Cam Tuyền tham gia Cam Tuyền Xe Đ/c Hùng
Chiều TT. Huyện uỷ, Trưởng các ban Đảng dự nghe các đồng chí đảng viên trẻ cử về sinh hoạt các chi bộ theo Kế hoạch số 21 ngày 25/10/2016 của Huyện uỷ báo cáo kết quả. Các Đ/c đảng viên được cử về sinh hoạt theo Quyết định số 508, ngày 25/10/2016 của Huyện uỷ HT HU  
- TT. HĐND, TT. UBND họp chi bộ VP. UBND Đảng viên trong chi bộ P.202  
Lưu ý:  Lịch này thay giấy mời, có gì thay đổi Văn phòng thông báo lại.
 

thong bao

thong bao hop co quan
thong bao xem chi tiet
Danh sách Thủ tục hành chính của Xã
Danh sách Nhân hộ khẩu của Xã
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây