LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ - TT.HĐND - UBND XÃ Từ ngày: 11/3 đến ngày 15/3/2019

 BUỔI

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN THAM GIA ĐỊA ĐIỂM CHI CHÚ
Thứ 2
Sáng Trực báo Toàn thể cơ quan HT . UB xã  
Chiều Tổ công tác kiểm tra các vườn mẫu còn lại   Thực địa  
Hội ý giải quyết đơn ông Phương – Phổ lại Đ/c Điểm tham mưu P Chủ tịch  
Thứ 3
Sáng 8h: Đ/c Dũng, Ban Pháp chế HĐND huyện làm việc với đại diện TTHĐ, Trưởng Ban pháp chế HĐND xã Cam An   P HĐND  
Xay xát thử nghiệm lúa TBR2 Tổ cống tác HTX  
UBND xã trực tiếp công dân   Phòng tiếp dân  
Chiều Giải quyết đơn kiến nghị của bà Duyên đ/c Nam; Điểm P 202  
Thứ 4
Sáng Họp khối Dân vận triển khai kế hoạch 2019   P Đoàn thể  
Tuyên truyền phổ biến kinh doanh hàng hóa Chi cục QLTT; các hộ KD HT UB xã  
Chiều Đi thực địa Trạng Cơn Năm   Thực địa  

Thứ 5
Sáng Làm việc với ông Phương – Phổ Lại GMR P Chủ tịch  
HĐND xã tiếp công dân   Phòng tiếp dân  
Chiều TV Đảng ủy làm việc với đ/c Quý; Tuệ về nôi dung sơ kết 3 năm kể từ ngày đón nhận Nông thôn mới.   P Đảng ủy  
Khai mạc giải bóng đá truyền thống      
Thứ 6
Sáng Làm việc với HTX về Kế hoạch giải quyết lấn chiếm đất rừng GMR HT UB xã  
  Đ/c Đơn trực tiếp công dân   Phòng tiếp dân  
Chiều Sơ kết 3 năm kể từ ngày đón nhận xã NTM GMR HT UB xã  

THÔNG BÁO

ỦY BAN NHÂN DÂN
     XÃ CAM AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     / TB-UBND                         Cam An, ngày  13  tháng  8  năm 2018
 
THÔNG BÁO
     V/v  thực hiện đề án sáp nhập thôn
 
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/W ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “ Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Quyết định số: 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND Tỉnh Quảng Trị Ban hành đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Để thực hiện có hiệu, đảm bảo tiến độ thời gian và trình tự trong việc thực hiện Đề án sáp nhập thôn trên địa bàn xã. 
UBND xã Cam An thông báo một số thôn trên địa bàn chưa đạt tiêu chí thuộc diện phải sáp nhập gồm: thôn Mỹ Hòa, Xuân khê, Phú Hậu, An Xuân, Cẩm Thạch, Phi Thừa, Phổ Lại Phường, Trúc Khê.
Vậy, UBND xã Cam An tiến hành triển khai họp toàn thể nhân dân trên địa bàn nhằm tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ, nhân dân được biết chủ trương của Đảng, nhà nước về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Đây vừa là nhiệm vụ vừa là trách nhiệm của mọi người trong việc xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
- Thời gian: ………………………………………………
- Địa điểm: Hội trường thôn…………………………….
Nhận được thông báo này yêu cầu các đồng chí trưởng, phó thôn phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở thôn thông báo rộng rãi cho toàn thể nhân dân trong thôn được biết để tham gia dự họp đông đủ./.
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy, HĐND, UBND;
- Các thôn trên địa bàn;
- Lưu: VP.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 ( Đã ký)
 
    Trần Văn Nam
 
Thủ tục hành chính xã Cam An
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây