LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ - TT.HĐND - UBND XÃ Từ ngày: 13/5 đến ngày 17/5/2019

ĐẢNG UỶ - HĐND -UBND XÃ CAM AN      
                   VĂN PHÒNG                        LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ - TT.HĐND - UBND XÃ

                             *****                                                        Từ ngày: 13/5  đến ngày 17/5/2019
 
 
 BUỔI

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN THAM GIA ĐỊA ĐIỂM CHI CHÚ  
Thứ 2 (13/5/2019)  
Sáng Trực báo Toàn thể cơ quan HT. UB xã    
Họp tổ công tác khu dân cư kiểu mẫu TVĐU ; HĐND;UBND ;Tổ công tác HT.UB xã    
Chiều Hội LHTN thông qua kế hoạch đại hội Ban TV Đảng ủy  P. Đảng ủy    
   
   
Thứ 3 (14/5/2019)  
Sáng TT.UBND xã trực tiếp công dân TT.UBND xã P. Tiếp dân    
Tham gia thẩm định rừng tại chổ Đ/c Điểm; HTX NN Cam An, các thành phần liên quan Thực địa    
  Tuyên truyền quyền khuyết tật, chính sách người khuyết tật. GMR HT UB xã    
Chiều Huyện làm việc với BCĐ KT tập thể GMR HT UB xã    
Thứ 4 (15/5/2019)  
Sáng Dự HN kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn Đ/c Lương HT UB Huyện    
Chiều Làm việc với thôn An Xuân về đất đai tại đồn nghĩa địa GMR P. Chủ tịch    

Thứ 5 (16/5/2019)
 
Sáng HĐND trực tiếp công dân TT.HĐND xã P. Tiếp dân    
  Tập huấn luật QP và luật cảnh sát biển GMR HTUB Huyện    
  Đại hội LHTN GMR HT UB xã    
Chiều Mời hộ dân làm việc về nhà ở Đ/c Điểm + Đ/c Hoàn + Đ/c Cữ P.Chủ tịch    
  Hội CCB tổng kết phong trào thi đua Hội CCB HT. UB xã    
Thứ 6 (17/5/2019)  
Sáng NHCS giao dịch tại cơ sở Các thành phần liên quan HT. UB xã    
  8h00: Dự lễ phật đản tại chùa Cam Lộ Đ/c Nam Chùa Cam Lộ    
Chiều Chiều   Hội nghị tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật và gia đình có con em sử dụng ma túy. GMR HT.UB xã    
  Mời hộ dân ở thôn Phổ Lại làm việc Đ/c Hoàn; Đ/c Điểm      
  Thăm các cơ sở phật giáo Đ/c Đơn; Đ/c Qúy; Đ/c Nam Địa điểm tôn giáo    
                        Lưu ý:  Lịch này thay giấy mời, có gì thay đổi Văn phòng thông báo lại!

 

THÔNG BÁO V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2019)

ỦY BAN NHÂN DÂN
      XÃ CAM AN
 
Số:08   /BC - UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                         Cam An, ngày 22 tháng 4  năm 2019
 
 
THÔNG BÁO
V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2019)
                  
                  Kính gửi:
 Để thiết thực chào mừng các ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước: 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; 47 năm giải phóng quê hương Quảng Trị và ngày Quốc tế lao động 01/5. Thông qua các hoạt động lồng ghép ôn lại truyền thống bất khuất kiên cường của dân tộc, tạo khí thế thi đua yêu nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới.
  UBND xã thông báo cho các thôn đội, các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiện tốt một số công việc sau:
  1. Tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc trong sự nghiệp giải phóng đất nước bằng các hoạt động thiết thực.
  2.  Ban phát triển thôn tập trung huy động nhân dân chỉnh trang nông thôn mới, vệ sinh đường làng, ngõ xóm , vệ sinh môi trường vào sáng 27/4/2019 (thứ 7).
  3.  Tổ chức treo cờ tại các hộ gia đình, các cổng chào thôn và trụ sở cơ quan đơn vị từ ngày 27/4 đến 03/5/2019.
  4.  Cán bộ và nhân dân tham gia viếng nghĩa trang liệt sỹ xã vào lúc 6h30 ngày 26/4/2019.
Nhận được thông báo này, đề nghị các đồng chí trưởng phó thôn thông báo rộng rãi trong cán bộ và nhân dân biết và tổ chức thực hiện để các hoạt động hướng về ngày lễ kỹ niệm đạt kết quả cao./.
       Nơi nhận                                                                                  TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
  • Đảng Uỷ, HĐND (B/c);                                                                     (Đã ký)
  • MTTQVN, các ĐT(P/h)
  • Các thôn (đội);
  • Lưu VP.                                                                                        Trần Văn Nam
 
 
 
 
 
    
   
 
 
 

 
Thủ tục hành chính xã Cam An
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây