Huyện Cam Lộ

http://camlo.quangtri.gov.vn


UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

CÁC XÃ, THỊ TRẤN
1. XÃ CAM AN
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Ngô Viết Đơn Bí thư   ngovietdon@quangtri.gov.vn
Ông: Hoàng Công Kỳ Chủ tịch HĐND   hoangcongky@quangtri.gov.vn
Ông: Nguyễn Văn Cẩm P. Chủ tịch HĐND   nguyenvancam@quangtri.gov.vn
Ông: Trần Văn Nam P. Bí thư, CT. UBND   tranvannam@quangtri.gov.vn
Bà: Lê Thị Lương P.Chủ tịch UBND   lethiluong@quangtri.gov.vn
2. XÃ CAM THANH
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Hồ Trọng Bình Bí thư – CT. HĐND   hotrongbinh@quangtri.gov.vn
Ông: Nguyễn Thanh Bình P. Bí thư, CT. UBND   nguyenthanhbinh@quangtri.gov.vn
Ông: Hồ Biên P.Chủ tịch UBND   hobien@quangtri.gov.vn
3. XÃ CAM THỦY
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Nguyễn Văn Vỹ Bí thư   nguyenvanvy@quangtri.gov.vn
Ông: Võ Thanh Tú Chủ tịch HĐND   vothanhtu@quangtri.gov.vn
Ông: Lê Hiển P. Chủ tịch HĐND   lehien@quangtri.gov.vn
Ông: Lê Nhật Tiên Chủ tịch UBND   lenhattien@quangtri.gov.vn
Ông: Tạ Phước P.Chủ tịch UBND   taphuoc@quangtri.gov.vn
4. XÃ CAM HIẾU
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Bà: Trần Thị Anh Bí thư – CT. HĐND   tranthianh@quangtri.gov.vn
Ông: Hoàng Quang Thắng P. Bí thư, CT. UBND   hoangquangthang@quangtri.gov.vn
Bà: Hoàng Thị Bích Vân P. Chủ tịch HĐND   hoangthibichvan@quangtri.gov.vn
Ông: Lê Quang Vinh P. Chủ tịch UBND   lequangvinh@quangtri.gov.vn
5. XÃ CAM TUYỀN
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Nguyễn Anh Tuân Bí thư – CT. HĐND   nguyenanhtuan@quangtri.gov.vn
Ông: Lê Văn Tỵ P. Bí thư   levanty@quangtri.gov.vn
Ông: Hồ Quang Luận P. Chủ tịch HĐND   hoquangluan@quangtri.gov.vn
Ông: Hoàng Liên Sơn Chủ tịch UBND   hoanglienson@quangtri.gov.vn
Ông: Trần Thọ Bình P.Chủ tịch UBND   tranthobinh@quangtri.gov.vn
6. XÃ CAM THÀNH
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Nguyễn Ngọc Tuyển Bí Thư   nguyenngoctuyen@quangtri.gov.vn
Ông: Ngô Như Cường PBT, Chủ tịch HĐND   ngonhucuong@quangtri.gov.vn
Ông: Ngô Nhật Nguyên P. Chủ tịch HĐND   ngonhatnguyen@quangtri.gov.vn
Ông: Đoàn Văn Được Chủ tịch UBND   doanvanduoc@quangtri.gov.vn
Ông: Mai Thế Phương P. Chủ tịch UBND   maithephuong@quangtri.gov.vn
7. THỊ TRẤN CAM LỘ
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Nguyễn Trí Năm Bí thư, CT. HĐND   nguyentrinam@quangtri.gov.vn
Ông: Thái Tăng Thiện P.Bí thư, CT. UBND   thaitangthien@quangtri.gov.vn
Ông: Phan Quang Hải P. Chủ tịch HĐND   phanthanhhai@quangtri.gov.vn
Ông: Thái Tăng Tiếu P.Chủ tịch UBND   thaitangtieu@quangtri.gov.vn
8. XÃ CAM CHÍNH
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Nguyễn Văn Hà Bí thư, CT. HĐND   nguyenvanha@quangtri.gov.vn
Ông: Nguyễn Thanh Lâm P.Bí thư, CT. UBND   nguyenthanhlam@quangtri.gov.vn
Ông: Lê Trọng Chính P. Chủ tịch HĐND   letrongchinh@quangtri.gov.vn
Ông: Nguyễn Hùng Lâm P.Chủ tịch UBND   nguyenhunglam@quangtri.gov.vn
9. XÃ CAM NGHĨA
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Đinh  Văn Quyết Bí thư   dinhvanquyet@quangtri.gov.vn
Ông: Lê Xuân Hà P. Bí thư, CT.HĐND   Lexuanha@quangtri.gov.vn
Ông: Lê Hữu Phương Chủ tịch UBND   lehuuphuong@quangtri.gov.vn
Ông: Lê Song Hào P. Chủ tịch   lesonghao@quangtri.gov.vn
       
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây