DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN

Thứ sáu - 16/12/2016 03:45
I. Huyện ủy:
Địa chỉ: Số 214 - Đường 02/4, Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:           0233.38730279                   Fax:
Email: 
* Thường trực Huyện ủy Cam Lộ:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại liên hệ Email
Cơ quan Di động
Đào Mạnh Hùng Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện   0912.787191 daomanhhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ký Ngọc Phó bí thư Thường trực Huyện ủy   0905.142357 nguyenkyngoc@quangtri.gov.vn
Ngô Quang Chiến Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 0233.3871588 0903.191135 ngoquangchien@quangtri.gov.vn
* Văn phòng Huyện ủy, Các Ban Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại liên hệ Email
Cơ quan Di động
 • Văn phòng Huyện ủy: Số 214 - Đường 02/4, Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị;
 •  Điện thoại:          0233.38730279  
Phan Thanh Hải Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng   0917.988688 phanthanhhai_cl@quangtri.gov.vn
Lê Hoài Đương Phó Chánh Văn phòng   0905168456 lehoaiduong@quangtri.gov.vn
 • Ban Tổ chức Huyện ủy:
Trần Quang Thanh Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức   0913.485196 tranquangthanh@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Kim Hường Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức   0946.931557 hoangthikimhuong@quangtri.gov.vn
 • Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy:
Nguyễn Tiến Dũng Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra   0905.492140 nguyentiendung.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Minh Khương Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra     nguyenminhkhuong@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Hồng Vân Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra   0913.345469 hoangthihongvan@quangtri.gov.vn
 • Ban Dân vận Huyện ủy:
Lê Hồng Nhạn Ủy viên  Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận   0913.824991 lehongnhancl@quangtri.gov.vn
Đào Xuân Hữu Phó Trưởng ban Dân vận   0982.730465 daoxuanhuu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hương Phó Trưởng ban Dân vận     nguyenthihuong1@quangtri.gov.vn
 • Ban Tuyên giáo Huyện ủy:
Nguyễn Thị Thanh Hương Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo   0983.485.235 nguyenthithanhhuongcl@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Quỳnh Phó Trưởng Ban Tuyên giáo   0983.001642 nguyenducquynh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hóa Phó Trưởng Ban Tuyên giáo     nguyenhoacl@quangtri.gov.vn
 • Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: Số 08, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị; Điện thoại:
Nguyễn Thị Thanh Hương Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm   0983.485.235 nguyenthithanhhuongcl@quangtri.gov.vn
             
II. Hội đồng nhân dân huyện:
Địa chỉ: Số 216 - Đường 02/4 - Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:           0233.3871535                     Fax:       0233.3871535
Họ và tên Chức vụ Điện thoại liên hệ Email
Cơ quan Di động
Đào Mạnh Hùng Chủ tịch HĐND huyện   0912.787191 daomanhhung@quangtri.gov.vn
Đào Mạnh Hùng Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện   0905.294572 daomanhhungcl@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Bắc Phó Chủ tịch HĐND huyện   0982.127108 nguyenthanhbac@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tiến Dũng Trưởng Ban Pháp chế   0905.492140 nguyentiendung.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thành Công Phó Ban Pháp chế   0914.500.333 nguyenthanhcong@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Thu Nhạn Trưởng ban Kinh tế xã hội   0982.479215 hoangthithunhan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Minh Đức Phó Ban Kinh tế xã hội   0905.995055 nguyenminhduc_cl@quangtri.gov.vn
III. Ủy ban nhân dân huyện:
Địa chỉ: Số 216 - Đường 02/4 - Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:           0233.3871535                     Fax:       0233.3871535
* Thường trực UBND huyện:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại liên hệ Email
Cơ quan Di động
Ngô Quang Chiến Chủ tịch UBND huyện 0233.3871588 0903.191135 ngoquangchien@quangtri.gov.vn
Trần Anh Tuấn Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện 0233.3871444 0915.023667 trananhtuancl@quangtri.gov.vn
Lê Văn Thanh Phó Chủ tịch UBND huyện   0838992225 levanthanh@quangtri.gov.vn
* Các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện:
 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại liên hệ Email
Cơ quan Di động
Văn Phòng HĐND&UBND Huyện: Số 216 – Đường 02/4, Khu Phố 2, TT. Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:           0233.3871535                     Fax:       0233.3871535
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Chánh Văn phòng   0944.993121 nguyenthituyetnhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Duy Phó Chánh Văn phòng 0233.3871544 0905.282777 nguyenquangduy@quangtri.gov.vn
 • Phòng Nội vụ: Số 03 – Đường Tôn Thất Thuyết, TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Trần Quang Thanh Trưởng phòng   0913.485196 tranquangthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Diệu Hoàng Phó Trưởng phòng   0905.406506 nguyendieuhoang@quangtri.gov.vn
Lê Thị Phương Phó Trưởng phòng 0233.3733559 0914.124979 lethiphuong.camlo@quangtri.gov.vn
 • Thanh tra: Số 218 – Đường 02/4, TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Hùng Chánh Thanh tra   0914.309797 nguyenhung.camlo@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Bình Phó Chánh Thanh tra   0905.974870 phamvanbinh@quangtri.gov.vn
 • Phòng Tư Pháp: Số 35 – Đường Tôn Thất Thuyết, TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Thanh Sơn Trưởng phòng   0945.777234 nguyenthanhson.camlo@quangtri.gov.vn
 • Phòng Tài chính và Kế hoạch: Số 146 - Đường Hàm Nghi, TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Vũ Thị Hoàng Loan Trưởng phòng   0962.040777 vuthihoangloan@quangtri.gov.vn
Thái Tăng Hữu Phó Trưởng phòng   0905.856579 thaitanghuu@quangtri.gov.vn
 • Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Số 10 - Đường Nguyễn Hữu Thọ , TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Trần Hoài Linh Trưởng phòng   0915.364027 tranhoailinh@quangtri.gov.vn
Trần Viết Hưng Phó Trưởng phòng   0123.6007757 tranviethung@quangtri.gov.vn
 • Phòng Nông nghiệp và PTNT: Số 22 - Đường Tôn Thất Thuyết , TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Phạm Viết Thanh Phó Trưởng phòng   0917.012137 phamvietthanh@quangtri.gov.vn
Lê Anh Chương Phó Trưởng phòng   0913.476444 leanhchuong@quangtri.gov.vn
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường: Số 22 - Đường Tôn Thất Thuyết , TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Thành Công Trưởng phòng   0914.500.333 nguyenthanhcong@quangtri.gov.vn
Hoàng Bình Phó Trưởng phòng   0988.616245 hoangbinh@quangtri.gov.vn
 • Phòng Văn hóa thông tin: Số …   , Đường Trần Hưng Đạo , TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Minh Đức Trưởng phòng   0905.995055 nguyenminhduc_cl@quangtri.gov.vn
Lê Vĩnh Hiền Phó Trưởng phòng   0949.659333 levinhhien@quangtri.gov.vn
 • Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội: Số 47 - Đường Nguyễn Hữu Thọ , TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Lê Văn Vĩnh Trưởng phòng   0915.315333 levanvinh.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thúy Hà Phó Trưởng phòng   0905.797126 nguyenthithuyha@quangtri.gov.vn
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo: Số 24 - Đường Tôn Thất Thuyết , TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Phạm Văn Hồng Trưởng Phòng   0905.357386 phamvanhong@quangtri.gov.vn
Phan Thị Phương Lan Phó Trưởng phòng   0943.288979 phanthiphuonglan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tiến Long Phó Trưởng phòng     nguyentienlong.thcs@quangtri.gov.vn
 • Phòng Y tế: Số 212 – Đường 02/4, TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Thị Mỹ Loan Trưởng phòng   0982.506555 nguyenthimyloan@quangtri.gov.vn
 • Đài Truyền thanh: Số 15 - Đường Trần Hưng Đạo , TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Lê Thanh Hải Trưởng Đài   0944055131 lethanhhai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Anh Vũ Phó Trưởng đài   0988.408677 nguyenanhvu@quangtri.gov.vn
 • Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng: Số 34 - Đường Tôn Thất Thuyết , TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Trần Hoài Linh Giám đốc   0915.364027 tranhoailinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Phượng Phó Giám đốc   0905.658899 nguyenvanphuong@quangtri.gov.vn
 • Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp huyện: Số 10 – Đường Nguyễn Hữu Thọ, TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Hồng Sơn Giám đốc   0916.555144 nguyenhongson@quangtri.gov.vn
 • Trung tâm Văn hóa – Thể dục – Thể thao: Số …, Đường Trần Hưng Đạo , TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Lê Thanh Hải Giám đốc   0944.055131 lethanhhai.camlo@quangtri.gov.vn
         
 • Trung tâm Phát triển Quỹ đất: Số 22 - Đường Tôn Thất Thuyết , TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Hoàng Tân Cương Giám Đốc   0905.018234 hoangtancuong@quangtri.gov.vn
Bùi Văn Luật Phó Giám đốc   0976.951246 buivanluat@quangtri.gov.vn
 • Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: Số …, Đường ……………. , TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Lê Văn Lô Giám đốc   0919.730135 levanlo@quangtri.gov.vn
Hoàng Thế Hùng Phó Giám đốc   0934.786567 hoangthehung.gdtx@quangtri.gov.vn
Đặng Xuân Long Phó Giám đốc     dangxuanlong.tthn@quangtri.gov.vn
 • Hội Chữ Thập đỏ: Số 05 – Đường Tôn Thất Thuyết, TT. Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Thị Mỹ Loan Chủ tịch Hội   0982.506555 nguyenthimyloan@quangtri.gov.vn
Ngô Thị Hồng Nhung Phó Chủ tịch Hội     ngothihongnhung@quangtri.gov.vn
 • Ban Quản lý chợ:
Lương Thị Mai Hoa Trưởng ban   0988.408627 luongthimaihoa@quangtri.gov.vn
IV. Ủy ban Mặt trận và các tổ chức Hội, Đoàn thể:
Địa chỉ: Số       - Đường 02/4, Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:           0233.3871504                    
* Thường trực UBMT huyện:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại liên hệ Email
Cơ quan Di động
Hoàng Bá Tiệu Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch UBMT TQVN huyện   0905.142355 hoangbatieu@quangtri.gov.vn
Mai Triển Phó Chủ tịch UBMT TQVN huyện 0233.871504 0982.887479 maitrien@quangtri.gov.vn
Trần Vũ Minh Phó Chủ tịch UBMT TQVN huyện   0917.333799 tranvuminh@quangtri.gov.vn
* Các tổ chức Hội, Đoàn thể:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại liên hệ Email
Cơ quan Di động
 • Liên đoàn lao động huyện:
Dương Thị Xuân Chủ tịch     duongthixuan.ldld@quangtri.gov.vn
Lê Chân Thành Phó Chủ tịch     lechanthanh@quangtri.gov.vn
 • Hội Liên hiệp phụ nữ huyện:
Lê Thị Hường Chủ tịch   0905888405 lethihuong@quangtri.gov.vn
Trần Thị Thúy Sâm Phó Chủ tịch     tranthithuysam@quangtri.gov.vn
 • Hội Nông dân:
Nguyễn Xuân Hoài Chủ tịch     nguyenxuanhoai@quangtri.gov.vn
Lê Văn Tuấn Phó Chủ tịch     levantuan4@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Việt Phó Chủ tịch     nguyenvanviet_cl@quangtri.gov.vn
 • Hội Cựu Chiến Binh:
Nguyễn Văn Quang Chủ tịch     nguyenvanquang.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Huy Cận Phó Chủ tịch     nguyenhuycan@quangtri.gov.vn
 • Huyện đoàn:
Nguyễn Thị Hoàng Oanh Bí thư   0917.369225 nguyenthihoangoanh@quangtri.gov.vn
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây