DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN

Thứ sáu - 16/12/2016 15:45
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ EMAIL
HUYỆN ỦY CAM LỘ
Đào Mạnh Hùng Bí thư Huyện ủy daomanhhungcl@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ký Ngọc Trưởng Ban Tổ chức nguyenkyngoc@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Hương Trưởng Ban Tuyên giáo nguyenthithanhhuongcl@quangtri.gov.vn
Võ Văn Hoà Phó Ban Tổ chức vovanhoa@quangtri.gov.vn
Lê Hồng Nhạn Trưởng Ban Dân vận lehongnhancl@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hoá Phó Ban tổ chức nguyenhoacl@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thái Bình CV Ban tổ chức nguyenthaibinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn T.Thanh Hương Chánh Văn phòng nguyenthithanhhuongcl@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Công QTM Huyện uỷ hovancong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Việt CV Văn phòng nguyenvanviet@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Hân Giám đốc TTCT hovanhan@quangtri.gov.vn
Ngô Kim Quy Phó Giám đốc TTCT ngokimquy@quangtri.gov.vn
UBND HUYỆN CAM LỘ
Ngô Quang Chiến Chủ tịch UBND huyện ngoquangchien@quangtri.gov.vn
Trần Anh Tuấn Phó Chủ tịch UBND huyện TT trananhtuancl@quangtri.gov.vn
Võ Văn Hưng Phó Chủ tịch UBND huyện vovanhung@quangtri.gov.vn
Lê Văn Thanh Phó Chủ tịch UBND huyện levanthanh@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG UBND HUYỆN
Hoàng Minh Bé Chánh VP UBND huyện hoangminhbe@quangtri.gov.vn
Lê Quang Vinh Phó Chánh VP UBND huyện lequangvinhqt@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Phó Chánh VP UBND huyện nguyenthituyetnhung@quangtri.gov.vn
Đinh Như Ý Chuyên viên QTM dinhnhuy@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Tuấn Chuyên viên nguyenxuantuan@quangtri.gov.vn
Dương Thị Thu Hường Chuyên viên duongthithuhuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quỳnh Nga Chuyên viên nguyenquynhnga@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Kiều Lý Chuyên viên 1 cửa nguyenthikieuly@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Lan Hương Văn Thư nguyenthilanhuong.camlo@quangtri.gov.vn
Lê Thị Mỹ Ngân Kế toán lethimyngan@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI VỤ
Trần Quang Thanh Trưởng phòng tranquangthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Diệu Hoàng Phó Trưởng phòng nguyendieuhoang@quangtri.gov.vn
Lê Thị Phương Chuyên viên lethiphuong.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Ánh Chuyên viên nguyenvananh.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Chiến Chuyên viên nguyenthichien@quangtri.gov.vn
Trần Thị Hằng Chuyên viên tranthihang.camlo@quangtri.gov.vn
Trần Thị Hạnh Văn Thư tranthihanh.camlo@quangtri.gov.vn
PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH – XÃ HỘI
Lê Hoài Đương Phó Trưởng phòng lehoaiduong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thuý Hà Phó Trưởng phòng nguyenthithuyha@quangtri.gov.vn
Trần Dụng Chuyên viên trandung@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Nhung Chuyên viên hothinhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Minh Văn thư nguyenthiminh@quangtri.gov.vn
Đinh Triển Chuyên viên dinhtrien@quangtri.gov.vn
THANH TRA HUYỆN
Nguyễn Hùng Chánh Thanh tra huyện nguyenhung.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Khâm Chuyên viên nguyenvankham@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Bình Chuyên viên phamvanbinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trọng Hùng Chuyên viên nguyentronghung@quangtri.gov.vn
Từ Thị Lương Duyên Chuyên viên tuthiluongduyen@quangtri.gov.vn
PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN
Nguyễn Thanh Ngãi Trưởng phòng nguyenthanhngai@quangtri.gov.vn
Phan Đức Toán P. Trưởng phòng phanductoan@quangtri.gov.vn
Lê Vĩnh Hiền P. Trưởng phòng levinhhien@quangtri.gov.vn
Lê Thị Thu Hà Chuyên viên lethithuha@quangtri.gov.vn
Trần Đức Hoá Chuyên viên tranduchoa@quangtri.gov.vn
Phan Thị Thu Hiền Chuyên viên phanthithuhien@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
Vũ Thị Hoàng Loan Q.Trưởng phòng vuthihoangloan@quangtri.gov.vn
Thái Tăng Hữu P.Trưởng phòng thaitanghuu@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Thu Nhạn P.Trưởng phòng hoangthithunhan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Huấn Chuyên viên nguyenhuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Thọ Chuyên viên nguyenvantho@quangtri.gov.vn
Bùi Quý Định Kế toán buiquydinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đăng Khoa Kế toán Trưởng nguyendangkhoa@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
Lê Quang Lực Trưởng phòng lequangluc@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Toán P.Trưởng phòng nguyenthanhtoan@quangtri.gov.vn
Hà Xuân Lộc Chuyên viên haxuanloc@quangtri.gov.vn
Mai Chiếm Hiệp Chuyên viên maichiemhiep@quangtri.gov.vn
Dương Ánh Phương Chuyên viên duonganhphuong@quangtri.gov.vn
PHÒNG NÔNG NGHIỆP – PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Nguyễn Thanh Bình Trưởng phòng nguyenthanhbinhd@quangtri.gov.vn
Phạm Viết Thanh P.Trưởng phòng phanvietthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thành Công P.Trưởng phòng nguyenthanhcong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Hòa Chuyên viên nguyenthanhhoa@quangtri.gov.vn
Đặng Quang Trung Chuyên viên dangquangtrung@quangtri.gov.vn
Mai Chiếm Khể Chuyên viên maichiemkhe@quangtri.gov.vn
Hoàng Văn Tăng Chuyên viên hoangvantang@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Thức Chuyên viên nguyenxuanthuc@quangtri.gov.vn
Trần Đức Minh Chuyên viên tranducminh@quangtri.gov.vn
Bùi Thị Quyên Chuyên viên buithiquyen@quangtri.gov.vn
Lê Thị Cẩm Nhung Chuyên viên lecamnhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đình Khánh Chuyên viên nguyendinhkhanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG
Trần Hoài Linh Trưởng phòng tranhoailinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hồng Sơn P.Trưởng phòng nguyenhongson@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Hùng Chuyên viên hovanhung@quangtri.gov.vn
Trần Kiêm Tiến Chuyên viên trankiemtien@quangtri.gov.vn
Ngô Thị Bạch Mai Chuyên viên ngobachmai@quangtri.gov.vn
Trần Viết Hưng Chuyên viên tranviethung@quangtri.gov.vn
Ngô Thanh Hòa Chuyên viên ngothanhhoa@quangtri.gov.vn
Đoàn Mạnh Đề Chuyên viên doanmanhde@quangtri.gov.vn
Trần Thanh Đạo Chuyên viên tranthanhdao@quangtri.gov.vn
Lê Hải Hưng Chuyên viên lehaihung@quangtri.gov.vn
PHÒNG TƯ PHÁP
Nguyễn Thanh Sơn Phó Trưởng phòng nguyenthanhson.camlo@quangtri.gov.vn
Trần Trung Nguyên Chuyên viên trantrungnguyen@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Khánh Ly Chuyên viên nguyenthikieulyb@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Thanh Kế toán nguyenthithuthanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
Nguyễn Văn Bình Trưởng phòng nguyenvanbinha@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Hồng P.Trưởng phòng phamvanhong@quangtri.gov.vn
Phan Thị Phương Lan P.Trưởng phòng phanthiphuonglan@quangtri.gov.vn
Thái Bình Minh Chuyên viên thaibinhminh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Liên Chuyên viên nguyenthilien.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Lan Chuyên viên nguyenthilan.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đắc Chí Chuyên viên nguyendacchi@quangtri.gov.vn
Phùng Ngọc Minh Chuyên viên phungngocminh@quangtri.gov.vn
Trần Đình Trung Chuyên viên trandinhtrung@quangtri.gov.vn
Trần Văn Lợi Chuyên viên tranvanloi@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trung Hiếu Kế toán nguyentrunghieu@quangtri.gov.vn
Lê Thị Tuyết Mai Kế toán lethituyetmai@quangtri.gov.vn
PHÒNG Y TẾ
Nguyễn Thanh Bắc Trưởng phòng nguyenthanhbac@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Mỹ Loan Phó Trưởng phòng nguyenthimyloan@quangtri.gov.vn
Thái Thị Hậu Chuyên viên thaithihau@quangtri.gov.vn
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ DỤC  - THỂ THAO
Thái Văn Độ Phó Giám đốc thaivando@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Tuấn Nhân viên nguyenthanhtuana@quangtri.gov.vn
Trương Đình Quý Nhân viên truongdinhquy@quangtri.gov.vn
Trần Thị Phương Lan Nhân viên tranthiphuonglan@quangtri.gov.vn
Thái Thanh Liêm Nhân viên thaithanhliem@quangtri.gov.vn
Trần Thị Ngọc Thuỷ Kế toán tranthingocthuy@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Vỹ Nhân viên nguyenxuanvy@quangtri.gov.vn
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Phạm Văn Thình Giám đốc phamvanthin@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Hùng Nhân viên nguyenthanhhung.camlo@quangtri.gov.vn
Hoàng Anh Tuấn Nhân viên hoanganhtuan.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Nở Nhân viên nguyenthihongno@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Thành Nhân viên nguyenvanthanh@quangtri.gov.vn
Hoàng Kim Khương Nhân viên hoangkimkhuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn T. Phương Thanh Kế toán nguyenthiphuongthanh@quangtri.gov.vn
ĐÀI TRUYỀN THANH
Lê Thị Hường Trưởng Đài lethihuong.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Anh Vũ Phó Trưởng Đài nguyenanhvu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Lành Nhân viên nguyenthilanh.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Như Quỳnh Nhân viên nguyennhuquynh.camlo@quangtri.gov.vn
Lê Văn Trường Nhân viên levantruong@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
Trần Quang Tuyến Giám đốc tranquangtuyen@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hiền Phó Giám đốc nguyenthihien.camlo@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Hoà Nhân viên hoangthihoa.camlo@quangtri.gov.vn
Đào Thị Mai Nhân viên daothimai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Tâm Nhân viên nguyenthithanhtam@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Trần Hoài Linh Giám đốc tranhoailinh@quangtri.gov.vn
Vũ Thị Mai Loan Kế toán vuthimailoan@quangtri.gov.vn
Dương Dư Kỳ Nhân viên duongduky@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Nguyên Nhân viên nguyenducnguyen@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Phượng Nhân viên nguyenvanphuong@quangtri.gov.vn
Hoàng Thanh Tâm Nhân viên hoangthanhtam@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TỔNG HỢP
Lê Minh Tâm Giám đốc leminhtam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Phong P.Giám đốc nguyenthanhphong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trường Bình Nhân viên nguyentruongbinh@quangtri.gov.vn
Hoàng Đức Linh Nhân viên hoangduclinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hằng Kế toán nguyenthithuhang@quangtri.gov.vn
Lê Thị Hoài Nhân viên lethihoai.camlo@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỶ ĐẤT
Hoàng Tân Cương Giám đốc hoangtancuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thành Chung Nhân viên nguyenthanhchung@quangtri.gov.vn
Bùi Văn Luật Nhân viên buivanluat@quangtri.gov.vn
Trần Thị Hồng Hà Nhân viên tranthihongha@quangtri.gov.vn
HỘI CHỬ THẬP ĐỎ
Nguyễn Thị Mỹ Loan Phó Trưởng phòng nguyenthimyloan@quangtri.gov.vn
Lê Thị Anh Thi Nhân viên lethianhthi@quangtri.gov.vn
Lê Anh Tuấn Nhân viên leanhtuan@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ CHỢ
Lương Thị Mai Hoa Trưởng ban luongthimaihoa@quangtri.gov.vn
UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN
UBND THỊ TRẤN
Nguyễn Tiến Dũng Bí thư Đảng uỷ nguyentiendung.camlo@quangtri.gov.vn
Thái Tăng Thiện Chủ tịch UBND thaitangthien@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trí Năm Chủ tịch HĐND nguyentrinam@quangtri.gov.vn
Phan Quang Hải Phó Chủ tịch HĐND phanquanghai@quangtri.gov.vn
Dương Thị Thương Phó Chủ tịch UBND duongthithuong@quangtri.gov.vn
Thái Tăng Tiếu Phó Chủ tịch UBND thaitangtieu@quangtri.gov.vn
Phạm Thị Luân TT Đảng uỷ phamthiluan.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Như Chiến CT.UBMT nguyennhuchien@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thế Nhân CT.HND nguyenthenhan@quangtri.gov.vn
Trần Thị Loan CT.PN tranthiloan.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thái Học CT.HCCB nguyenthaihoc@quangtri.gov.vn
Thái Lai BT.ĐTN thailai@quangtri.gov.vn
Trần Xuân Tín VP-TK tranxuantin@quangtri.gov.vn
Trần Như Xuân VP-TK trannhuxuan@quangtri.gov.vn
Lê Cẩm Tú ĐC- XD lecamtu@quangtri.gov.vn
Thái Hữu Dũng ĐC-XD thaihuudung@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Mỹ Trang TP-HT hothimytrang@quangtri.gov.vn
Trần Minh Hải TP-HT tranminhhai@quangtri.gov.vn
Lâm Đình Hùng TC-KT lamdinhhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn.T. Hoàng Anh VH-XH nguyenthihoanganh@quangtri.gov.vn
Thái Tăng Tâm VH-XH thaitangtam@quangtri.gov.vn
Trần Ánh Phương CHT Quân sự trananhphuong@quangtri.gov.vn
UBND XÃ CAM CHÍNH
Nguyễn Văn Hà BT- CT.HĐND nguyenvanha.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Lâm CT UBND - PBT nguyenthanhlam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Hào PCT. HĐND nguyenvanhao.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hùng Lâm PCT.UBND nguyenhunglam@quangtri.gov.vn
Hoàng Ngọc Phà TT Đảng uỷ hoangngocpha@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Hồng Thắm CT. UBMT hoangthihongtham@quangtri.gov.vn
Lê Thị Nghĩa CT. HPN lethinghia@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngọc Thanh CT. HND nguyenngocthanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Phòng CT. HCCB nguyenphong@quangtri.gov.vn
Lê Trọng Chính BT.ĐTN letrongchinh@quangtri.gov.vn
Cao Hữu Phú VP-TK caohuuphu@quangtri.gov.vn
Nguyễn.T.Thu Huyền VP-TK nguyenthithuhuyen.camlo@quangtri.gov.vn
Hoàng Kim Tiến VP-TK hoangkimtien@quangtri.gov.vn
Hoàng Xuân An TP-HT hoangxuanan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngọc Toản ĐC-NN nguyenngoctoan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hạnh ĐC-NN nguyenthihanh.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Duyên VH-XH nguyenthiduyen.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hữu Sinh VH-XH nguyenhuusinh@quangtri.gov.vn
Phạm Ngọc Thiện TC-KT phamngocthien@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Thiện Trưởng Công an nguyenthanhlam@quangtri.gov.vn
UBND XÃ CAM NGHĨA
Lê Văn Vĩnh BT- CT.UBND levanvinh.camlo@quangtri.gov.vn
Đinh Văn Quyết  CT. HĐND- PBT dinhvanquyet@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Chương TT Đảng uỷ nguyenvanchuong.camlo@quangtri.gov.vn
Lê Đăng Trình PCT.HĐND ledangtrinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Thon PCT. UBND nguyenvanthon@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Phương PCT. UBND lehuuphuong@quangtri.gov.vn
Lê Xuân Hà CT.UBMT lexuanha.camlo@quangtri.gov.vn
Phạm Thị Ngọc Thuý CT. HPN phamthingocthuy@quangtri.gov.vn
Trần Cao Quý CT.HND trancaoquy@quangtri.gov.vn
Phạm Công Trường CT. HCCB phamcongtruong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngọc Trinh Bí thư Đoàn nguyenngoctrinh.camlo@quangtri.gov.vn
Trần Xuân Thiện CHT Quân sự tranxuanthien@quangtri.gov.vn
Lê Song Hào Trưởng Công an lesonghao@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Nam ĐC-NN nguyenvannam.camlo@quangtri.gov.vn
Lê Đức Thọ ĐC-NN leductho@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Bình VH-XH nguyenvanbinhb@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Thủy VH-XH nguyenthithuthuy.camlo@quangtri.gov.vn
Hồ Don TC-KT hodon@quangtri.gov.vn
Nguyễn.T.Hồng Nhạn VP-TK nguyenthihongnhan@quangtri.gov.vn
Trần Văn Da TP-HT tranvanda@quangtri.gov.vn
UBND XÃ CAM THÀNH
Lương Văn Thảo BT- CT.HĐND levanthao@quangtri.gov.vn
Đoàn Văn Được CT. UBND doanvanduoc@quangtri.gov.vn
Ngô Như Cường Phó Bí thư ngonhucuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Quang Phó Bí thư nguyenvanquang.camlo@quangtri.gov.vn
Ngô Nhật Nguyên PCT.H ĐND ngonhatnguyen@quangtri.gov.vn
Trần Nam Hải PCT. UBND trannamhai@quangtri.gov.vn
Ngô Thị Hồng Nhung PCT. UBND ngothihongnhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngọc Tuyển CT. UBMT nguyenngoctuyen@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hảo CT. HPN nguyenthihao.camlo@quangtri.gov.vn
Mai Quốc Hùng CT.HND maiquochung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đăng Cận CT. HCCB nguyendangcan@quangtri.gov.vn
Trần Trung Hòa BT.ĐTN trantrunghoa@quangtri.gov.vn
Phạm Quang Trung CHT Quân sự phamquangtrung@quangtri.gov.vn
Lê Anh Trình TP-HT leanhtrinh@quangtri.gov.vn
Hà Văn Sỹ VP-TK havansy@quangtri.gov.vn
Trần Thị Mỹ Dung VP-TK tranthimydung@quangtri.gov.vn
Mai Thế Phương ĐC-NN maithephuong@quangtri.gov.vn
Trần Văn Phương ĐC-NN tranvanphuong.camlo@quangtri.gov.vn
Trần.T.Thanh Truyền VH-XH tranthithanhtruyen@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thế Hùng TC-KT nguyenthehung.camlo@quangtri.gov.vn
UBND XÃ CAM TUYỀN
Lê Văn Tỵ BT- CT.HĐND levanty.camlo@quangtri.gov.vn
Hoàng Liên Sơn CT.UBND hoanglienson@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Trung Phó Bí thư nguyenthanhtrung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Duy Phó Bí thư nguyenquangduy@quangtri.gov.vn
Hoàng Văn Vinh PCT. HĐND hoangvanvinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thiện Chiến PCT. UBND nguyenthienchien@quangtri.gov.vn
Hồ Quang Luận PCT. UBND hoquangluan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Anh Tuân CT. UBMT nguyenanhtuana@quangtri.gov.vn
NguyễnThị Thùy Thương CT. HPN nguyenthithuythuong@quangtri.gov.vn
Trần Thọ Bình CT. HND tranthobinh@quangtri.gov.vn
Trần Viết Thể CT. HCCB tranvietthe@quangtri.gov.vn
Lê Văn Phú BT. ĐTN levanphu.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Chanh VP-TK nguyenthichanh@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Thanh VP-TK hothithanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Anh Tuấn CHT Quân sự nguyenanhtuanb@quangtri.gov.vn
Hoàng Thanh Lâm Trưởng Công an hoangthanhlam@quangtri.gov.vn
Hoàng Ngọc Ánh TP-HT hoangngocanh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Yến Nga ĐC-NN nguyenthiyennga@quangtri.gov.vn
Lê Thị Liên ĐC-NN lethilien.camlo@quangtri.gov.vn
Lê Xuân Lộc VH-XH lexuanloc@quangtri.gov.vn
Phan Văn Hoá VH-XH phanvanhoa.camlo@quangtri.gov.vn
Hồ Thị Thu Sương TC-KT hothithusuong@quangtri.gov.vn
UBND XÃ CAM THỦY
Nguyễn VănVỹ  BT -  CT.HĐND nguyenvanvy@quangtri.gov.vn
Đào Xuân Duy CT. UBND – PBT daoxuanduy@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hương Phó Bí thư Đảng ủy nguyenthihuong.camlo@quangtri.gov.vn
Lê Hiển PCT. HĐND lehien@quangtri.gov.vn
Tạ Phước PCT. UBND taphuoc@quangtri.gov.vn
Lê Nhật Tiên TT. Đảng ủy lenhattien@quangtri.gov.vn
Lê Thị Nguyệt CT. UBMT lethinguyet@quangtri.gov.vn
Trương Quang Hoàn CT.HCCB truongquanghoan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Long CT.HND nguyenlong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thuỷ CT.HPN nguyenthithuy.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Tuấn BT.ĐTN nguyenthanhtuanb@quangtri.gov.vn
Lê Hữu Kính Trưởng Công an lehuukinh@quangtri.gov.vn
Võ Thanh Tú CHT Quân sự vothanhtu@quangtri.gov.vn
Hoàng Tâm Trung VP-TK hoangtamtrung@quangtri.gov.vn
Đặng Quang Tiết ĐC-NN dangquangtiet@quangtri.gov.vn
NguyễnThị Thư ĐC-NN nguyenthithu.camlo@quangtri.gov.vn
Trần Thiện VH-XH tranthien@quangtri.gov.vn
Hồ Quang Long VH-XH hoquanglong@quangtri.gov.vn
Lê Ngọc Thắng TP-HT lengocthang@quangtri.gov.vn
Trần Thái Phúc TP-HT tranthaiphuc@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Vân TC-KT nguyenthivan.camlo@quangtri.gov.vn
UBND XÃ CAM THANH
Hồ Trọng Bình BT -  CT.HĐND hotrongbinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Bình CT.UBND- PBT nguyenthanhbinhe@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Hiền PCT.HĐND nguyenvanhien.camlo@quangtri.gov.vn
Hồ Biên PCT. UBND hobien@quangtri.gov.vn
Lý Văn Túc TT.Đảng ủy lyvantuc@quangtri.gov.vn
Nguyễn Tiến Lợi CT.UBMT nguyentienloi@quangtri.gov.vn
NguyễnThị Liễu CT.HPN nguyenthilieu.camlo@quangtri.gov.vn
Lê Văn Khương CT.HCCB levankhuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Thức CT.HND nguyenvanthuc.camlo@quangtri.gov.vn
Võ Ngọc Lâm Bí thư Đoàn vongoclam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Hiến ĐC- NN nguyenthanhhien@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Châu ĐC-NN nguyenthanhchau@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Quyên VP-TK nguyenthiquyen@quangtri.gov.vn
Nguyễn.T.Thanh Thủy TC-KT nguyenthithanhthuy.camlo@quangtri.gov.vn
Lê Thị Ngọc Thảo VH-XH lethingocthao@quangtri.gov.vn
Lê Nguyên Vỹ VH-XH lenguyenvy@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đình Chân Trưởng Công an nguyendinhchan@quangtri.gov.vn
Hồ Trọng Dũng TP-HT hotrongdung@quangtri.gov.vn
Lý Thanh Thành CHT Quân sự lythanhthanh@quangtri.gov.vn
UBND XÃ CAM AN
Ngô Viết Đơn BT -  CT.HĐND ngovietdon@quangtri.gov.vn
Hoàng Bình CT. UBND- PBT hoangbinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Cẩm PCT. HĐND nguyenvancam@quangtri.gov.vn
Trần Văn Nam PCT. UBND tranvannam.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hải TT. Đảng ủy nguyenthihai@quangtri.gov.vn
Phan Văn Quý CT. UBMT phanvanquy@quangtri.gov.vn
Lê Thị Mỹ Kiều CT.HLHPN lethimykieu@quangtri.gov.vn
Đặng Thị Mỹ Lương Chủ tịch Hội ND dangthimyluong@quangtri.gov.vn
Ngô Viết Đạm CT.HCCB ngovietdam@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Nhị Trang Bí thư Đoàn hoangthinhitrang@quangtri.gov.vn
Phạm Tuệ VP- TK phamtue@quangtri.gov.vn
Phan Hồng Sơn CHT Quân sự phanhongson@quangtri.gov.vn
Nguyễn Công Hùng Trưởng Công an nguyenconghung@quangtri.gov.vn
Bùi Thị Thanh Cưng Tài chính - Kế toán buithithanhcung@quangtri.gov.vn
Phạm Thông ĐC-NN phamthong@quangtri.gov.vn
Trịnh Đăng Điểm ĐC-NN trinhdangdiem@quangtri.gov.vn
Hoàng Công Kỳ Tư pháp - Hộ tịch hoangcongky@quangtri.gov.vn
Phạm Phú Hải Tư pháp - Hộ tịch phamphuhai@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Hiếu Văn hóa - Xã hội nguyenthihieu@quangtri.gov.vn
Nguyến Hưng Thịnh Văn hóa - Xã hội nguyenhungthinh@quangtri.gov.vn
UBND XÃ CAM HIẾU
Nguyễn Đức Quỳnh  Bí thư -  CT HĐND nguyenducquynh@quangtri.gov.vn
Hoàng Quang Thắng CT. UBND hoangquangthang@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Kim Hường PBT ĐU hoangthikimhuong@quangtri.gov.vn
Trần Thị Anh PCT. HĐND tranthianh@quangtri.gov.vn
Lê Văn Bê PCT. UBND levanbe@quangtri.gov.vn
Nguyễn Duy Định CT. UBMT nguyenduydinh@quangtri.gov.vn
Phan Văn Hảo BT.ĐTN phanvanhao.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Hoà Chủ tịch HCCB nguyenxuanhoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Duy Từ CT.HND nguyenduytu@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Phúc Chủ tịch HPN hoangthiphuc@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Nhung VH-XH nguyenthinhung@quangtri.gov.vn
Võ Thanh Niệm Trưởng Công an vothanhniem@quangtri.gov.vn
Nguyễn T. Tuyết Hạnh TP-HT nguyentuyethanh.camlo@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Tâm TP-HT nguyenvantam@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Sính ĐC-NN nguyenvansinh@quangtri.gov.vn
Lê Anh Chương ĐC-NN leanhchuong@quangtri.gov.vn
Hoàng Văn Trị TC-KT hoangvantri@quangtri.gov.vn
Hoàng Văn Chiến CHTQS hoangvanchien@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Anh Ty VP-TK nguyenthianhty@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Bích Vân VP-TK hoangthibichvan@quangtri.gov.vn
Hoàng Thị Diệp VH-XH hoangthidiep@quangtri.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây