Bản đồ hành chính - Huyện Cam Lộ

bản đồ hành chính

Bản đồ hành chính : điều kiện tự nhiên, khí hậu, sông ngòi

Vị trí, giới hạn, diện tích: Huyện Cam Lộ nằm ở khu vực giữa của tỉnh Quảng Trị, giới hạn từ 16o41 đến 16o53 vĩ độ Bắc, 106o50 đến 107o06 độ kinh Đông. Phía Bắc giáp huyện Gio Linh; phía Nam giáp huyện Triệu Phong; phía Đông giáp với thị xã Đông Hà; phía Tây giáp huyện Đakrông.

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 51

Tổng lượt truy cập: 2.163.336