Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ sáu - 27/03/2020 15:19
Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Quảng Trị nói chung, lực lượng dân quân tự vệ huyện Cam Lộ nói riêng với tình yêu quê hương, đất nước, lòng quả cảm đã đóng góp công lao to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
Xây dựng lực lượng DQTV huyện ngày càng vững mạnh
Xây dựng lực lượng DQTV huyện ngày càng vững mạnh
Cùng với dân quân tự vệ và du kích tỉnh Quảng Trị, lực lượng dân quân tự vệ huyện Cam Lộ cũng được hình thành từ rất sớm trong phong trào cách mạng những năm 1930 - 1931 và nhanh chóng làm nòng cốt cho nhân dân đấu tranh giành chính quyền tháng Tám năm 1945. Từ chỗ là lực lượng vũ trang quần chúng do Mặt trận Việt Minh chỉ đạo, dân quân tự vệ đã từng bước được thống nhất về tổ chức, là một bộ phận trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do các xã đội chỉ đạo, chỉ huy và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng các cấp. Trong thời kỳ này ở Cam Lộ lực lượng dân quân tự vệ đã được thành lập ở các thôn, xã. Đây là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ quần chúng, hỗ trợ đắc lực cho nhân dân đấu tranh, cùng với quần chúng nhân dân và bộ đội bám trụ chống càn, phá âm mưu bình định, dồn dân lập ấp của địch, đẩy mạnh tác chiến, bảo vệ hậu phương, chi viện đặc lực cho tiền tuyến.
Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng dân quân du kích đã làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bám đất, đánh giặc, chống càn, xây dựng hệ thống làng, xã chiến đấu, làm nên những chiến công vang dội như chiến thắng tập kích chợ Phiên năm 1947, chiến thắng Mộc Đức, tiêu diệt đồn Sòng, đánh địch trên đường số 9, tập kích đồn Cùa năm 1953. Những cái tên Đầu Mầu, Đèo Đá, Tân Lâm...đã đi vào lịch sử, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cam Lộ nằm trên tuyến phòng thủ ngoài cùng của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Mỹ - Ngụy đã huy động bộ máy quân đội và cảnh sát tiến hành những cuộc thảm sát đẫm máu, nhằm nhấn chìm phong trào cách mạng ở Cam Lộ. Song lực lượng dân quân du kích Cam Lộ dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ huyện vẫn được khôi phục và ngày càng phát triển, bám trụ kiên cường, tích cực đẩy mạnh các hoạt động đánh địch trên cả 3 vùng chiến lược, làm cho quân địch đi đến đâu thiệt hại đến đó. Đồng thời làm tốt vai trò nòng cốt cho nhân dân nổi dậy phá kìm giành quyền làm chủ; đẩy mạnh chiến tranh du kích. Đi đôi với nhiệm vụ tiêu diệt địch, làm tan rã bộ máy ngụy quyền, lực lượng dân quân du kích Cam Lộ còn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ cách mạng, chống lại âm mưu, thủ đoạn bình định của địch, làm chủ nhiều thôn xóm, đưa tỷ lệ các thôn tranh chấp với địch ngày càng cao. Trong giai đoạn này bộ đội địa phương và dân quân du kích Cam Lộ đã đánh 1.147 trận lớn nhỏ, tiêu diệt hơn 6.000 tên địch; bắn rơi, phá hủy 23 máy bay các loại; phá hủy 331 xe quân sự; đánh chìm 5 tàu chiến, ca nô; phá hủy 26 khẩu đại bác các loại.Tiêu biểu nhất là trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, mở đầu cho chiến dịch, dân quân, du kích Gio Linh, Cam Lộ tổ chức trận đánh nổi tiếng trên sông Hiếu, được mệnh danh là “Bạch Đằng trên sông Hiếu” và giành chiến thắng giòn giã. “Trận Bạch Đằng trên sông Hiếu”, mãi mãi là niềm tự hào không chỉ của quân dân Cam Lộ mà là của quân dân cả nước trong việc nghi binh lừa địch vào vị trí phục kích để tiêu diệt. Kết quả trận đánh ta đánh chìm 06 tàu địch, được Bộ Tư lệnh Mặt trận đường 9 điện biểu dương, là chiến công oanh liệt mãi mãi đi vào trang sử kháng chiến chống xâm lược của quân và dân Quảng Trị.
Sau ngày đất nước thống nhất, bước vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tuy có sự thay đổi về địa giới hành chính, song lực lượng dân quân tự vệ đã vượt qua những khó khăn, thử thách làm tốt nhiệm vụ cùng với nhân dân trong huyện phấn đấu hết sức mình để khắc phục những hậu quả hết sức nặng nề do chiến tranh để lại, góp phần khôi phục sản xuất, xây dựng cuộc sống, đồng thời luôn chú trọng huấn luyện, xây dựng lực lượng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng là lực lượng nòng cốt ngăn chặn mọi hành động phá hoại của kẻ thù.
Ghi nhận những công lao to lớn của lực lượng dân quân tự vệ huyện Cam Lộ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng và Nhà nước ta đã phong tặng danh hiệu đơn vị " Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho 11 tập thể.
Sau 45 năm đất nước hòa bình thống nhất và hơn 35 năm trên quê hương đổi mới, thế hệ tiếp bước hôm nay của dân quân Cam Lộ đã phát huy truyền thống của lớp lớp cha anh đi trước, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời xây dựng, củng cố lực lượng vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận, xây dựng khu vực phòng thủ; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay đã có trên 7 ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ DQTV tham gia khắc phục các trận lụt bão, lốc xoáy, di dời hàng ngàn người dân đến nơi an toàn; tu sửa, khắc phục hư hỏng hàng trăm ngôi nhà, hàng trăm km đường giao thông liên thôn, liên xã và tham gia công tác vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo, gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới,  làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Ngoài các nhiệm vụ trên, DQTV trong tỉnh cũng làm tốt công tác dân vận, thực sự là công cụ chủ yếu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân ở cơ sở và
Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, văn bản pháp luật của Đảng, Chính phủ về DQTV, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về " Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, có số lượng hợp lý chất lượng tổng hợp được nâng cao, từng bước đổi mới nội dung huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” và hoạt động hiệu quả. Đến nay lực lượng DQTV toàn huyện có trên 1031 đồng chí, tỉ lệ đảng viên đạt 29% trở lên, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục chính trị theo quy định. ..Trực tiếp tham gia phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng dân quân tự vệ được gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ trong các vùng trọng điểm về quốc phòng an ninh. Qua đó làm thất bại chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị, củng cố tăng cường quốc phòng an ninh. DQTV thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ huyện Cam Lộ vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần thực hiện tốt những giải pháp sau:
Một là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác xây dựng lực lượng DQTV. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước về DQTV, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ vai trò, vị trí chiến lược của DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan quân sự, cán bộ quân sự, nhất là của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong công tác làm tham mưu, phối hợp nắm chắc tình hình, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV theo luật, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.
Hai là tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị, đảm bảo để DQTV thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở cơ sở; thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS các cơ quan, tổ chức và Ban CHQS cấp xã theo Luật DQTV. Thực hiện nghiêm nền nếp chế độ đăng ký, quản lý lực lượng DQTV; thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế DQTV theo hướng gọn, mạnh, có tỷ lệ và cơ cấu hợp lý, phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa phương, cơ sở; chú trọng xây dựng lực lượng DQTV ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa; coi trọng lãnh đạo phát triển đảng viên trong DQTV, đáp ứng yêu cầu về chất lượng chính trị.
Ba là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và hoạt động của lực lượng DQTV; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác vận động quần chúng với huấn luyện quân sự; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DQTV tại chỗ, cơ động và các binh chủng; tăng cường huấn luyện cho DQTV về nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó với thiên tai, xử lý các tình huống bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở.
Bốn là chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV. Cần thực hiện nghiêm Luật DQTV, nhất là quy định về ngân sách, nhằm bảo đảm kịp thời chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV. Đồng thời, chú trọng gắn công tác chính sách với công tác tổ chức, công tác tư tưởng; làm tốt công tác chính sách đối với những gia đình cán bộ, chiến sĩ DQTV có khó khăn, bảo đảm cho chiến sỹ DQTV yên tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được huy động. 
Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục có sự đổi mới phương thức tổ chức, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác DQTV; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng điển hình tiên tiến, tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Lựu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây