Hội tụ lòng tin yêu của dân với Đảng

Thứ tư - 03/02/2021 10:45
Gần một thế kỷ trước, giữa lúc dân tộc ta đứng trước những bế tắc về đường lối cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, người cộng sản Việt Nam đầu tiên đã tìm đến với ánh sáng của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Người rút ra kết luận: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”, và Người chỉ rõ: Cách mạng thành công phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo.
Người dân dâng hoa, dâng hương tại di tích lịch sử Nhà Tằm Tân Tường, Cam Lộ
Người dân dâng hoa, dâng hương tại di tích lịch sử Nhà Tằm Tân Tường, Cam Lộ

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Đảng là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là sự kiện trọng đại đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc, đất nước. Trong 91 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn quân, toàn dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu vĩ đại trong công cuộc giành độc lập, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, từng bước hoàn thành mục tiêu dân mạnh, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hội nhập và phát triển.

Quảng Trị là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Hơn 100 năm trước, các trào lưu yêu nước đều có tác động tích cực, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân Quảng Trị. Chính vì lẽ đó, khi Chủ nghĩa Mác - Lênin, ánh sáng cách mạng vô sản tiếp nhận, lan tỏa vào địa bàn đã làm chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc phong trào cách mạng của tỉnh nhà. Ngày 21/4/1930, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị được thành lập, là một trong những địa phương có tổ chức đảng sớm nhất ở Trung Kỳ. Qua mỗi thời kỳ đấu tranh, Đảng bộ tỉnh càng tỏ rõ sự trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm cả về lý luận, thực tiễn, lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh vượt qua mọi thử thách hiểm nghèo, giành những thắng lợi to lớn.

Quảng Trị cũng là nơi có những chi bộ Đảng ra đời rất sớm. Lịch sử còn ghi, ngày 27/1/1930, Chi bộ An Tiêm được thành lập gồm 5 đồng chí do đồng chí Đoàn Thị làm bí thư. Cũng trong tháng 1/1930, Chi bộ Tường Vân ra đời với 6 đảng viên do đồng chí Lê Thị Quế làm bí thư. Đây là hai chi bộ cộng sản đầu tiên của phủ Triệu Phong, cũng là những chi bộ ra đời sớm ở tỉnh Quảng Trị. Từ đây, cuộc đấu tranh của Nhân dân trong phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản phát triển theo trào lưu chung của dân tộc, của thời đại. Tại huyện Cam Lộ, mùa xuân năm Giáp Dần - 1914, Cử nhân Lê Thế Vỹ (1858 - 1918) quê làng Tường Vân, Triệu Phong, là một sĩ phu yêu nước tham gia hoạt động trong phong trào Cần Vương chống Pháp, sau nhiều lần lên quan sát vùng rừng núi Thiện Thiên (tên gọi cũ của Tân Tường) đã tỏ ra hết sức đắc ý. Sau khi quan sát họa đồ xong, được sự ủng hộ của hai người bạn thân cùng làng là Tú Hoằng và Nguyễn Văn Khiển, Lê Thế Vỹ tích cực vận động một số hộ dân làng Tường Vân lên Thiện Thiên khai hoang lập ấp. Những năm đầu (1913 - 1915) công cuộc khai hoang lập ấp đã đi vào nền nếp, lập làng lấy tên là Tân Tường, hình thành Nhà Tằm Tân Tường.

Vào những năm đầu của thế kỷ XX, Nhà Tằm Tân Tường được dùng làm nơi nuôi tằm, kéo tơ dệt lụa nhưng bên trong là tổ chức chính trị hoạt động chống Pháp. Đây là nơi quy tụ những người yêu nước ở Quảng Trị, là cơ sở quyên góp tài chính ủng hộ những trí thức xuất dương tìm đường đánh Pháp. Trong những năm 1929-1930, Nhà Tằm Tân Tường trở thành nơi gặp gỡ, trao đổi của các nhà cách mạng như các đồng chí: Lê Duẩn, Trần Hữu Dực, Lê Viết Lượng, Nguyễn Hữu Mão, Lê Thế Tiết... Nơi đây, ngày 20/4/1930 Chi bộ Tân Tường, chi bộ Cộng sản đầu tiên của huyện Cam Lộ ra đời, là một trong ba chi bộ ra đời sớm nhất của tỉnh Quảng Trị, do đồng chí Lê Thế Tiết làm bí thư. Đầu năm 1930, sau khi Chi bộ An Tiêm, Tường Vân (Triệu Phong), Tân Tường (Cam Lộ) được thành lập, đồng chí Trần Hữu Dực đến Đông Hà để xúc tiến việc thành lập các chi bộ đảng ở đây. Các đồng chí: Nguyễn Thế Thuấn, Nguyễn Văn Hiệu và Nguyễn Văn Tố đã bí mật đi thuyền sang làng Dương Lệ gặp đồng chí Trần Hữu Dực. Sau khi được đồng chí Trần Hữu Dực chỉ đạo, các đồng chí đã nhất trí quyết định thành lập Chi bộ Cộng sản ở Lập Thạch, lấy tên là Chi bộ 4 do đồng chí Nguyễn Thế Thuấn làm bí thư. Nhiều cuộc nhóm họp của chi bộ được tiến hành tại đình làng Lập Thạch. Những tài liệu, thông tin, liên lạc được đặt ở hòm thư bí mật tại cổng tam quan đình làng Lập Thạch. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra những cuộc gặp gỡ trao đổi công việc giữa các đồng chí lãnh đạo cấp trên với các đồng chí ở Chi bộ Lập Thạch. Năm 1930, Tỉnh ủy chọn nơi đây làm điểm tổ chức nhiều cuộc hội nghị mặc cho bọn địch rình rập, nhòm ngó nhưng không tài nào phát hiện được địa chỉ tuyệt đối bí mật này…

Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ thuở mới sinh thành cách nay 91 năm đã mang trong mình sức sống tiềm tàng của một dân tộc bất khuất và niềm tin mãnh liệt về tương lai tươi sáng của đất nước. Tất cả bắt đầu từ niềm tin. Đảng ta lấy việc xây dựng niềm tin trong Nhân dân làm điều cốt yếu, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt mọi chính sách của Đảng. Dân là gốc, là cội nguồn của Đảng. Đảng của dân, do dân, vì dân… Niềm tin của dân vào Đảng là nguồn động lực to lớn và là yếu tố quan trọng làm nên mọi thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc. Niềm tin đó hun đúc, bền chặt trong mỗi người dân trên mọi nẻo đường bảo vệ và dựng xây đất nước, tiếp sức cho nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, vượt qua bao thử thách, chông gai, thu được những chiến công chói lọi, đi đến bến bờ sum họp, thống nhất, hạnh phúc, hội nhập, phát triển đất nước.

Nhân dân ta ca ngợi Đảng, dùng những từ đẹp nhất khi nói về Đảng. Niềm tin của dân đối với Đảng là một tài sản vô giá. Niềm tin đó càng được nhân lên trong suốt 35 năm đất nước trên đường đổi mới. Và cũng chính công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo cùng những thành tựu to lớn có ý nghĩa thời đại mà công cuộc đổi mới đem lại đã làm sâu sắc hơn niềm tin với Đảng trong lòng Nhân dân.

Mùa xuân của đất trời bao giờ cũng đem lại những tươi mới, hy vọng, hạnh phúc cho muôn nhà. Khởi đầu năm 2021 và năm mới Tân Sửu sắp theo về tiếp tục chứng kiến những niềm vui bất tận, niềm tự hào to lớn của dân tộc, cũng là mùa xuân hội tụ lòng tin yêu của dân đối với Đảng: Năm tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống; năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2021-2030) cùng với những ngày kỷ niệm thiêng liêng, đáng nhớ: 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930 - 2021); kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2021); kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 (1954 - 2021); kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890 - 2021); kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công 19/8 (1945 - 2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945 - 2021); kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam 28/1 (1941 - 2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5/6 (1911 - 2021)… Bám rễ sâu trong thực tiễn cuộc sống, giữ vững bền niềm tin tưởng tuyệt đối, sâu sắc của dân đối với Đảng, đó là hạnh phúc của Nhân dân, cũng là hồng phúc của Đảng, của dân tộc. Đó còn là sức mạnh tinh thần to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng kề vai, sát cánh, biến khát vọng cường thịnh thành hiện thực, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương, đất nước ta “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Tác giả bài viết: Đan Tâm (Báo QT)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây