Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ ba - 18/08/2020 14:22
Ngày 17/8/2020, Đảng bộ huyện Cam Lộ tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Lê Quang Tùng, Uỷ viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cùng 234 đại biểu đại diện cho 2844 đảng viên trên địa bàn toàn huyện.
Đc Hà Sỹ Đồng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Cam Lộ nhiệm kỳ mới
Đc Hà Sỹ Đồng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Cam Lộ nhiệm kỳ mới
Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cam Lộ lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.
 
 ​Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình bày tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ huyện Cam Lộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, có 19/20 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân 2015 – 2020 là 12,5%; Tổng vốn đầu tư xã hội toàn xã hội 5 năm đạt 2.230 tỷ đồng; Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân giai đoạn 2016 -2020 là 13,5%. Thu nhập bình quân đầu người hiện ước đạt 48-50 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 hiện còn dưới 3% và bình quân giai đoạn 2016-2020 giảm 1,59%/năm. Đặc biệt, với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, sự nghiêm túc trong thực hiện nội dung cam kết quan trọng của Ban Thường vụ Huyện ủy; bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, Chương trình trọng tâm “Xây dựng huyện nông thôn mới” đã về đích trước chỉ tiêu Nghị quyết 01 năm, đưa Cam Lộ trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đây là cơ sở vững chắc về chính trị, kinh tế, xã hội để huyện Cam Lộ tiếp tục vươn lên trong giai đoạn mới 2020 – 2025, là thành quả quan trọng, nổi bật nhất trong nhiệm kỳ.
BT HU
Đc Đào Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy khai mạc Đại hội

 Các tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cam Lộ lần thứ XVI đã tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được của huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, nêu lên những bài học kinh nghiệm và đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị để Đảng bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đưa Cam Lộ phát triển nhanh, mạnh và vững chắc hơn trong nhiệm kỳ 2020- 2025.
 ​Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Cam Lộ xác định mục tiêu tổng quát, đó là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân; Đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế; Phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế bền vững, đồng bộ; phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, ổn định an ninh chính trị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời, Đảng bộ huyện cũng đề ra các chỉ tiêu phấn đấu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giữ vững quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo giá trị sản xuất) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 12%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025 là nông nghiệp 20% và phi nông nghiệp 80%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 -80 triệu đồng. Đến năm 2025, mỗi xã, thị trấn có ít nhất một sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ “3 sao” trở lên. Chỉ tiêu phấn đấu xây dựng huyện NTM kiểu mẫu đến năm 2025 có 85,7% xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, 50-60% thôn, khu phố đạt NTM, đô thị kiểu mẫu mức 1 trở lên….
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã chúc mừng, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cam Lộ đã phấn đấu vượt và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đối với phương hướng, nhiệm vụ mà huyện Đảng bộ Cam Lộ đề ra trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, khá đầy đủ, toàn diện, thể hiện được sức sáng tạo và quyết tâm cao. Tuy nhiên, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, huyện cần khắc phục mọi khó khăn, thách thức; cần chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Vấn đề then chốt là phải chăm lo xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện để mỗi đảng bộ, chi bộ đủ sức lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Các nội dung trọng tâm khác cũng cần chú trọng thực hiện, như phát huy lợi thế cạnh tranh trên cơ sở khai thác thế mạnh của địa phương về giao thông và hệ thống di tích, danh thắng để phát triển hạ tầng du lịch theo hướng văn hóa – sinh thái, xây dựng Cam Lộ trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn; quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng; triển khai quyết liệt các giải pháp quy hoạch mở rộng và phát triển thêm các cụm công nghiệp, dịch vụ. Đặc biệt với một huyện có tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, Cam Lộ cần có sự đầu tư mang tính đột phá, ưu tiên xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu.
BT TINH UY
Đc Lê Quang Tùng, Uỷ viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 35 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí. Đồng chí Đào Mạnh Hùng được Đại hội bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những phương hướng, nhiệm vụ trọng tậm trong nhiệm kỳ mới được Đại hội xác định là không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Cam Lộ phấn đấu sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Một số hình ảnh tại đại hội:
 
CHAO CO
 
PBT HUYEN UY
 
TOAN TREN XUONG
 
TOAN PB BT HU
 
o chien
 
LAY Y KIEN
 
BO PHIEU
 
bch 2

Tác giả bài viết: Anh Vũ - Lê Trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây