Cam Lộ nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động tập hợp quân chúng

Thứ hai - 28/05/2018 10:03
Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng nhân dân tham gia các cuộc sinh hoạt, hội họp ở địa bàn dân cư còn nhiều vấn đề bất cập; việc nắm bắt và phản ánh tình hình, tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong nhân dân thiếu kịp thời; nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia các buổi hội họp chưa cao. Trước tình hình đó, để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyên, vận động, mở rộng đa dạng hóa các nội dung, hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, nhất là nắm bắt diễn biến tư tưởng của nhân dân nhằm đổi mới công tác vận động quần chúng trong thời gian tới một cách thiết thực và hiệu quả, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Cam Lộ đã xây dựng Đề án 01/ĐA-MTTQ ngày 5/4/2017 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân trong giai đoạn mới”. Qua một năm triển khai thực hiện đề án, tỷ lệ tham gia sinh hoạt, hội họp của đoàn viên, hội viên và nhân dân tăng lên; chất lượng hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể nhân dân được nâng cao so với trước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Vận động đoàn viên thanh niên ra quân làm vệ sinh môi trường ở Cam Thanh
Vận động đoàn viên thanh niên ra quân làm vệ sinh môi trường ở Cam Thanh
Ông Hoàng Bá Tiệu, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cam Lộ cho biết, mục tiêu chung của đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân trong giai đoạn mới” nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền chủ động, sáng tạo của MTTQ và các đoàn thể, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội của MTTQ và các đoàn thể đề ra và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 -2020. Theo đó, đề án đề ra 8 chỉ tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện tập hợp đoàn viên, hội viên hoặc đại diện hộ gia đình tham gia. Trong đó, chú trọng tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức Mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở và địa bàn dân cư vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng nội dung công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng; hướng các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị chính đáng, bức xúc trong nhân dân; kịp thời cổ vũ động viên và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động.
 
Trên cơ sở bám sát 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp của đề án, Mặt trận và các đoàn thể lồng ghép với các nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức để tổ chức thực hiện một cách chủ động, sáng tạo. Quá trình triển khai thực hiện đã có sự phân công trách nhiệm, địa bàn phụ trách cho các đoàn thể và phối hợp thực hiện tích cực. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động được chú trọng. Trong đó, thông qua công tác đại hội, các hội, đoàn thể đã tập trung làm tốt công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, cán bộ từ cấp chi, tổ hội theo hướng trẻ hóa và nâng cao trình độ. Các tổ chức có tỷ lệ kiện toàn cao như: Hội Nông dân 100%; tổ chức đoàn 90,7%. Việc sinh hoạt, hội họp, giao ban được tổ chức theo hướng giảm dần về số lượng, nâng cao chất lượng; hướng các hoạt động về cơ sở, đến tận hộ gia đình đoàn viên, hội viên và địa bàn khu dân cư. Nhiều phong trào, mô hình mới được hình thành bước đầu mang lại hiệu quả như các mô hình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; cải tạo vườn tạp, nâng cao hiệu quả kinh tế vườn; thu gom, phân loại xử lý rác thải; xây dựng đường hoa, đường kiểu mẫu, vườn mẫu…, tác động tích cực đến tư tưởng, ý thức của đại đa số cán bộ, đoàn viên, hội viên trong việc tham gia sinh hoạt, hội họp, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. So với trước khi triển khai thực hiện đề án, tỷ lệ đoàn viên, hội viên hoặc đại diện hộ gia đình tham gia các cuộc sinh hoạt, hội họp ở địa bàn dân cư tăng lên từ 10% đến 15%. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia các cuộc họp vẫn còn rất thấp so với chỉ tiêu đề án đề ra là trên 80%, trong đó thấp nhất là các xã Cam An (45%), Cam Thanh (50%); cao nhất là các xã Cam Chính (76%), Cam Thủy (75%). Số lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, các đề án, kế hoạch của HĐND, UBND về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh đạt tỷ lệ khá cao, tăng từ 10% đến 15%. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên và chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn, hội ở khu dân cư khá cao, tất cả đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, Đoàn thanh niên tăng 13% (đạt 83%), Hội Nông dân tăng 3,8% (đạt 77,4%), Hội Liên hiệp phụ nữ tăng 0,5% (đạt 81%), Hội Cựu chiến binh đạt 95%. Công tác tổ chức sinh hoạt, hội họp của Ban CTMT, các tổ chức đoàn, hội và ban thôn đã có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả; quy chế dân chủ được tôn trọng và phát huy.
 
Những tác động tích cực sau một năm triển khai thực hiện Đề án 01/ĐAMTTQ của UBMTTQVN huyện Cam Lộ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng trong giai đoạn mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện, tập trung hướng về cơ sở, địa bàn dân cư để tuyên truyền, chuyển tải các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòngan ninh, phát huy dân chủ, đoàn kết, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.
 
 

Tác giả bài viết: Thanh Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây